Menestyminen – asioilla vai ihmisillä johtamista?

Kun Wikipediasta tai mistä muusta tahansa tietolähteestä koettaa löytää lyhyttä ja yksiselitteistä määritelmää Management'ille tai Leadership'lle, näyttää se mahdottomalle. Niinpä itse olen nämä termit aina kategorisoinut niin, että manageeraus on opittua kirjaviisautta ja leaderointi ihmisessä sisällään olevaa synnynnäistä johtajuutta. Niitä voidaan lyhyesti kutsua myös asia- tai ihmisjohtajuudeksi. Tästä karkeasta rajanvedosta yliopistoviisaat minua aina moittivat, mutta pääni pidän! Toisasia on kuitenkin, että menestyksekkäässä yrityksen, yhteisön, joukon, ryhmän johtamisessa tarvitaan näitä molempia, painotukset vaan muuttuvat.

Johtamistavoista voisi varmaan luoda vaikka millaisia teesejä ja ismejä yrityksen johtamiseen. Itse olen käytännön läheinen ihminen ja sen koommin priorisoimatta tai täydellistä luetteloa tekemättä, kehottaisin yritysjohtajia (palkkajohtaja, omistajajohtaja, osakas) keskittymään seuraaviin seikkoihin, jotka ovat sekä manageerausta että leaderöintiä.

1. Osaaminen ja sen vahvistaminen ja vaaliminen.
Menestyvä yritys on osaamisprofiilissaan muita kulman välin edellä.

2. Arvot.
Nämä ovat tärkeät aina, mutta korostuvat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja etenkin perheyrityksissä. Toimintatapamalli, jossa jokainen työntekijä kokee olevansa ”yrittäjä”, on ehdottomasti tehokkain.

3. Laadun ja turvallisuuden nostan tarkoituksella erikseen omaksi ismikseen.
Näidän merkitys on jo korkea ja tulee entisestään korostumaan. Ennen ne olivat hikisiä, ei-haluttuja laatikoita organisaatiokaaviossa, jonkun pakkostandardin asettamia, ja mapit kaivettiin esille kämmenet ja kainalot märkinä auditoinnin lähestyessä. Laatu ja turvallisuus ovat nykyisin kilpailuvaltteja ja bisnes tulee rakentaa niiden päälle eikä toisinpäin.

4. Työnteon arvostus, työn tehokkuus, sisu, päämäärätietoisuus.
Työtä ei pitäisi enää mitata ”kahdeksasta neljään” leimauksilla, vaan todellisilla suoritteilla paikallisesti sopien. Työajan joustavuus on molempien osapuolien etu.

5. Hyvä visio, strategia ja portfolio.
Yrityksellä tulee olla haastava, kuitenkin saavutettavissa oleva aikajänteellinen päämäärä. Kaikkien henkilöstöryhmien tulee olla tätä laatimassa ja sen oltava konkreettinen, eikä nippu adjektiiveja. Hyvä esimerkki on:” Me, yritys Möttönen, viisinkertaistamme liikevaihtomme viidessä vuodessa nykyisestä 2 miljoonasta 10 miljoonaan.” Yrityksen tulee toimia vahvuus- ja osaamisalueillaan. Rönsyt karsittava välittömästi, vaikkakin niihin olisi panostettu. Tulosta vaan ei ole tullut –  ei siis tule ensi maanantainakaan!

6. Ilmapiiri. Ihmisten hyvinvointi.
Työpaikan oltava työntekijöille vähintään ”kakkoskoti”. Työympäristöön ja työvälineisiin panostettava. Jos nörttiporukka kaipaa flipperiä, rentoutumistuolia, Kissa-lehti tai Aku Ankka, on parasta hankkia ne, ennenkuin lukevat Roopensa muualla. Tämä oli allekirjoittaneelle vanhan liiton miehelle vaikeimpia rasteja oivaltaa...

7. Määrätietoisuus ja tiedottaminen.
Toisto on hyvin tehokas tapa saattaa porukan nenät samaan suuntaan. Minulla se oli liikevoitto, liikevoitto ja aina vaan liikevoitto (englanninkielinen lyhenne EBIT; Earnings Before Interests and Taxes). Toki tulospalkkiomittaristo rakennettava samaan suuntaan. Tiedottamisen merkitystä ei ikinä voi unohtaa, ja se kasvaa. Ei pitäisi monessakaan asiassa olla herroja ja narreja, vaan kaikilla tulisi olla hyvä ja yhteneväinen tilannekuva myös konsernin kannalta eikä vaan omasta yksiköstään. Tässä etenkin omistajajohtajat ovat "huonoja".

8. Jatkuva, hallittu, kannattava kasvu luo ehdottomasti parhaimmat puitteet menestykselle joka osa-alueella. Poukkoilu ja epävarmuus ovat pahinta. Toki projektibisneksessä myös arkipäivää. Pitäisi pyrkiä projektien kautta jälkihuoltoon ja ylläpitoliiketoimintaan, mikä kannattavuudeltaan ja kassavirraltaan on loistava pohja projektikilpailussa.

9. Joukkojen johtaminen, läsnäolo ja karisma.
Ikivanha ”management by walking around” (käy alaistesi luona) pätee yhä. Etenkin nyt digitalisaation aikaan, on helppo jämähtää ruudun ääreen ja käskytellä ”alamaisiaan” sieltä. Kasvoista kasvoihin kontakteja ei ikinä mikään tule korvaamaan. Johtaja on se, jota kaikki katsovat kunnioituksella ja esimerkkinä ylöspäin, ei pelkillä natsoilla eikä titteleillä.

10. Motto: ”Joku nämä hommat tekee, ja se joku on ME”

Lopuksi voin vain todeta jo alussa esiintuomani kokemusperäisen asian, mitä korkeastioppineet eivät missään tapauksessa hyväksy: manageriksi kouluttaudutaan, leaderiksi synnytään.

Julkaistu 27.10.2017 11:28