Ruoveden suunta?

Ruoveden Yrittäjät ry:n uuden strategian eli pitkäntähtäimen toiminta-ajatuksen suunta on “Turvallinen kasvuympäristö”.

Haluamme vahvistaa olemassa olevia hyviä asioita ja kehittää Ruovettä siihen suuntaan, että täällä on turvallinen kasvuympäristö yrityksille, niiden työntekijöille sekä heidän perheilleen, erityisesti lapsille ja nuorille.

Kaikki ihmiset, jotka arvostavat turvallista kasvuympäristöä ja ovat valmiita antamaan oman panoksensa sellaisen rakentamiseksi, ovat tervetulleita joukkoomme.

Yrittäjäjärjestö ja kunta voivat vaikuttaa siihen, että yhä suurempi osa yritysten voimavaroista olisi tekemisissä asiakkaiden, tuotteiden ja tuotantokyvyn kanssa. Kun häviöitä ja riskejä saadaan näin vähennettyä, niin yritysten tuottavuus ja kilpailukyky paranee. Siitä seuraa kasvua ja lisää pysyviä työpaikkoja.

Sama pätee myös kunnan toimintaan. Kunnan häviöt ja riskit pitäisi kartoittaa, määritellä toivetila ja tavoitteet niiden vähentämiseksi sekä luoda suunnitelma, jolla niitä vähennetään 10 vuoden kuluessa. Esimerkiksi sote-budjetissa on paljon häviöistä ja riskeistä aiheutuvia kulueriä, joihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevällä pitkäjänteisellä toimintatavalla.

Jos kunnan toiminnan avulla yrityksillä olisi käytettävissään enemmän luotettavia, osaavia ja hyvin voivia työntekijöitä, niin se mahdollistaisi yritysten kasvamisen.

Hyvillä työntekijöillä on usein perhettä.

Vanhemmille kaikkein tärkein asia on lasten tulevaisuus.

Ruovedellä lapsilla ja nuorilla tulee olla turvallinen kasvuympäristö, jossa he kasvavat luotettaviksi, tasapainoisiksi, osaaviksi ja rohkeiksi oman elämänsä hallitsijoiksi.

Strategialla tarkoitetaan kokonaisvaltaista ja kauaskantoista toiminta-ajatusta, minkä avulla organisaatio pyrkii pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja toivetiloihin. Eli tapaa, jolla keinoja, menetelmiä ja voimavaroja käytetään valittujen päämäärien saavuttamiseksi.

Ruoveden perusongelma on asukkaiden väheneminen.

Asukasluvun kääntäminen kasvuun on oltava kuntastrategian päätavoite ja sille on asetettava konkreettisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Jos asetetaan kauaskantoisia tavoitteita asukasluvun kasvattamiseksi ja kohdistetaan panostukset tavoitteiden saavuttamiseen, niin 10 vuoden päästä Ruovesi voi hyvinkin olla kasvava ja hyvinvoiva yhteisö, jossa verotus on kohtuullinen, palvelut hyvät, ihmiset vauraita ja yritykset menestyviä.

Strategia tulee voida viestiä kaikille sidosryhmille.

Kuntastrategian tulee olla pitkäjänteinen suunnan näyttäjä, jonka viesti elää vielä seuraavillakin valtuustokausilla ja josta kaikkien puolueiden on mahdollista olla yhtä mieltä.

Asia koskee kaikkia kuntalaisia. Kun kaikkien tahtotilat, päätökset ja voimat vaikuttavat samaan suuntaan, voidaan saavuttaa suuriakin tavoitteita.

Strategian tulee perustua vahvuuksiin ja se pitää osoittaa päätöksillä, tekemisillä ja saavutuksilla todeksi. Näin strategian viestistä tulee totta.

Kuntastrategian viestin tulee puhutella ihmisiä, antaa näkymiä eteenpäin ja vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

- Mikä saisi Ruoveden ulkopuolella asuvat ja Ruovedellä työssä käyvät tai muuten jotenkin Ruoveteen sidoksissa olevat ihmiset muuttamaan Ruovedelle?

- Mikä saisi Ruovedeltä pois muuttaneet muuttamaan takaisin?

- Miksi me jotka asumme täällä, pysyisimme täällä jatkossakin ja kertoisimme tutuillemme, että tämä on hyvä paikka asua ja yrittää?

Ruoveden Yrittäjät ry toivoo, että, päätökset joita kunta, yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset tekevät tukisivat turvallisen kasvuympäristön rakentamista.

Kirjoittaja on Ruoveden Yrittäjien puheenjohtaja

Julkaistu 13.03.2015 09:37