Ruovesi saamassa tahtoaan läpi

Neuvottelutulos. Ruoveden terveyskeskuksen tehtävänkuvia muutetaan siten, että sinne asetetaan oma vastuulääkäri, jonka esimies on toimitusjohtaja. Näin todetaan muistiossa, joka laadittiin Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin kesken viime perjantaina käydyissä neuvotteluissa.

Osapuolten allekirjoittamassa paperissa todetaan lisäksi, että Ruoveden osastolla on sekä pitkäaikaisosaston että akuuttiosaston potilaita.

Keiturin Sote Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siltä osin, että Ruoveden hallituspaikkoja lisätään kahdella.

Ruovedelle perustetaan kuukausittain kokoontuva seurantaryhmä, joka seuraa tilanteen kehittymistä sovittavien mittareiden perusteella.

Ruovesi esitti neuvotteluissa täsmennystä sopimuksen irtisanomisasiaan, mutta siitä ei päästy yhteisymmärrykseen, eikä sitä mainita muistion tekstissä.

Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviidan mukaan neuvotteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että tilanne on kriittinen, eikä toiminta voi jatkua nykyisellään.

Kunnanhallitus kävi maanantaina läpi perjantain neuvottelutulosta. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ruoveden ja Virtain kaupungin sote-palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevan yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeen. Kunnanhallitus esittää myös neuvottelukunnan neuvottelutulosta valtuuston hyväksyttäväksi.

Lue lisää 21.12. lehdestä.

Julkaistu 21.12.2016 16:29