Kirkonkylään ideoitiin kaksi uutta asuinaluetta ja viihtyisiä toreja

Kehityssuunnitelma. Ankea linja-autoaseman seutu oli lähtölaukauksena lopulta koko kirkonkylään laajenneelle suunnittelulle. Alueen kehittämistyötä on johtanut viime kesästä lähtien arkkitehti Jussi Hietalahti HIMLA arkkitehdit Oy:stä.

Tekninen johtaja Harri Apell sanoo, että kunnan ideapalaveriin kutsuttiin eri ikä- ja harrastusryhmien edustajia, eikä se ollut poliittisin perustein koottu. Siellä kirjattiin ylös kirkonkylän plussat, miinukset ja kehitysideat. Kutsua noudatti lähes parikymmentä henkeä.

Jussi Hietalahti koosti esitetyistä sadoista kommenteista suunnitelman, joka tiivistää mielikuvat hyvästä Ruoveden kirkonkylästä. Siinä esitetyt ajatukset liikkuvat yläkylän amfiteatterista alakylän vanhaan miljööseen sijoittuvaan torialueeseen.

– Kaikki mahdolliset muutokset viedään kunnan päätöksenteon yhteydessä eteenpäin, Apell tähdentää.

Kirkonkylän ongelmiksi on koettu sen jakautuminen ylä- ja alakyläksi sekä maisemien peittyminen niiden välisen harjun korkeaan puustoon.

Raamit koko suunnitelmalle piirtää kirkonkylän kuuluminen maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Niin Apellin kuin Hietalahdenkin mielestä tärkein kunnostuskohde on linja-autoaseman ympäristö, jonne halutaan viihtyisä torialue ja selkeät liikennejärjestelyt.

Ensimmäisenä toteutettavien listalla on kuitenkin Attendon hoivakoti, joka sijoittuu keskeiselle paikalle linja-autoaseman ja seurakuntatalon väliin. Hoivakodista ei ole vielä rakentamispäätöstä, mutta toiveissa on ollut saada se alulle jo loppukesän aikana.

Alueen kehittämisen kannalta Vapon Honkalantien lämpölaitos olisi hyvä saada siirrettyä, jotta sinne voidaan toteuttaa virkistyspuisto. Lämpölaitoksen ympäristölupa on katkolla ensi vuodenvaihteessa, jolloin määräaikainen lupa nestemäisten öljypohjaisten polttoaineiden käyttöön ja varastointiin päättyy.

Hietalahti on luonnostellut kaksi mahdollista uutta asuinaluetta: ylä- ja alakylän erottavalle harjulle vesitornin lähistölle sekä laivarannan länsipuolelle.

Harjun rinteellä on nyt tiheää puustoa, mutta sinne saisi porrastetun pientaloalueen, josta avautuisi näkymät kirkolle, rantapelloille ja järvelle. Rinteen raivaaminen avaisi maiseman myös näkötornia varten ja yhdistäisi ala- ja yläkylää. Harjun rakentamisessa on kuitenkin otettava huomion sen merkitys pohjavesialueena ja arvokkaana maisema-alueena.

Palaverissa keskusteltiin myös museorakennusten siirrosta Ritoniemen kartanon lähistölle ja todettiin se vähintäänkin vaativaksi toteuttaa. Siirtosuunnitelman tarkoituksena oli muodostaa rakennuksista ryhmä, jonka keskelle jäisi viihtyisä toriaukio.

Lue lisää 19.4. lehdestä.

Julkaistu 20.04.2017 12:00