Keiturin osakkeista välivaiheen neuvottelutulos

Sote. Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin välisissä neuvotteluissa on saavutettu välivaiheen neuvottelutulos. Osapuolten neuvotteluissa 7. joulukuuta todettiin, että luontevat omistusosuudet olisivat Virrat 60% ja Ruovesi 40% Keiturin Sote Oy:n osakekannasta. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin, että osakkeiden kauppahinta olisi nimellishinta eli 250 eroa osakkeelta. Keiturin Sote Oy:n osakemäärä on kymmenen osaketta.

Ruoveden ja Virtain välille on tarkoitus laatia osakassopimus, jossa sovitaan yhtiön omistuksesta, hallinnoinnista ja toiminnasta. Sopimuksella täydennetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osakassopimuksessa tulisi näkyä myös asukas-, lähipalvelu- ja taloudellisuusnäkökulmat. Sopimuksessa on huomioitava myös tuleva sote- ja maakuntauudistus.

Ilmapiiri on neuvotteluissa ollut osapuolten mukaan myönteinen. Ennen seuraavia neuvotteluja osakassopimus-luonnoksesta pyydetään asiantuntijalausunto.
Seuraava neuvottelu pidetään 15.1.2018. Lopullinen päätösvalta asiassa on Virtain kaupunginvaltuustolla ja Ruoveden kunnanvaltuustolla.

Ruovesi ja Virrat ovat tehneet yhteistyötä sote-palveluissa vuoden 2013 alusta lukien. Palvelujen tuottamisesta on 1.3.2016 lukien vastannut Virtain kaupungin täysin omistama Keiturin Sote Oy. Viranomaistehtävästä huolehtii Virtain kaupungin perusturvaosasto. Valvontavastuu on Virtain ja Ruoveden yhteisellä perusturvalautakunnalla.

Julkaistu 13.12.2017 16:14