Kirkkoherralle sijainen

Virkavapaa. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin notaari on myöntänyt Ruoveden seurakunnan kirkkoherralle Markku Simulalle virkavapaata tämän omasta pyynnöstä maaliskuun loppuun saakka. Simulan sijaisena tästä päivästä alkaen on Juha Itkonen Orivedeltä. Simula on ollut virkavapaalla joulukuun alusta lähtien, ja häntä on tähän saakka sijaistanut seurakuntapastori Ville Vauhkonen.

Seurakunnassa tehdään parhaillaan jo toista tutkimusta työilmapiiristä ja johtamisongelmista. Seurakunta tilasi loppuvuonna 2017 työterveyshuollolta selvityksen, jossa kävi ilmi, että työilmapiiri, johtaminen ja yhteistyö ovat seurakunnassa erittäin huonot. Tulosten johdosta tuomiokapituli päätti tehdä vielä oman selvityksensä. Tuomiokapitulin selvityksen on tarkoitus valmistua helmikuun puoleen väliin mennessä.

Julkaistu 08.02.2018 12:41