Vuodeosaston asiakasmaksut nousevat rajusti

Asiakasmaksut. Vuodeosastolla perittävät lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut nousevat rajusti maaliskuun alussa.

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 23. tammikuuta uudet taksat kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille.
Niiden mukaan lyhytaikaisen laitoshoidon päivämaksu 38,80 euroa nousee 48,90 euroon, eli korotus on 26 prosenttia. Vuotuisen maksukaton, 683 euron, täyttymisen jälkeen potilas maksaa 22,50 euroa vuorokaudelta aikaisemman 17,90 sijaan.
Myös eräät muut vuodeosaston asiakasmaksut kallistuvat yhtä voimakkaasti: esimerkiksi kuntoutusjakson päivämaksu korotetaan 13,40 eurosta 16,90 euroon.

Virtain taloussuunnittelija Ville Happonen kertoo, että perusturvalautakunta ei keskustellut asiakasmaksuista, vaan hyväksyi ne yksimielisesti. Hänen mukaansa tämän vuoden talousarvio on perusturvan osalta erittäin tiukka, joten asiakasmaksuja katsottiin perustelluksi päivittää vastaamaan yleisesti kunnissa käytössä olevaa tasoa.
– Valtioneuvoston vahvistamat asiakasmaksut sallivat perittävän lyhytaikaisesta laitoshoidosta maksimissaan 48,90 euron vuorokausimaksun, ja yhteistoiminta-alueella maksu on ollut tämän alapuolella.

Perusturvalautakunnan varapuheenjohtajan Paula Rinkin mukaan asian esittelijä ei tuonut kokouksessa esille sitä, että maksut nousevat.
– Sitä en tiedä, olisiko päätös muuttunut, jos näin olisi tehty, Rinki arvioi.

Hammaslääkäri- ja lääkärivastaanoton asiakasmaksut sen sijaan laskevat hiukan maaliskuusta.
Lääkärikäynnin hinta alenee 20,90 eurosta 20,60 euroon. Maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa, kun potilas käy joko Ruoveden tai Virtain terveyskeskuksessa. Käyttämättömästä lääkäriajasta tulee nykyisen 51,40 euron sijasta 50,80 euron lasku.

Hammaslääkärin käyntimaksu laskee 13,30 eurosta 13,10 euroon. Tämän perusmaksun lisäksi tulevat toimenpidemaksut: esimerkiksi paikkauksesta laskutetaan 19,10–55,60 sijasta maaliskuun alusta 18,90–54,90 euroa.

Happonen selvittää, että Ruoveden lääkäri- ja hammaslääkäritaksat ovat olleet valtioneuvoston asettaman maksimin mukaisia. Niiden enimmäismäärä laskee tänä vuonna kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia, mikä näkyy suoraan hinnoissa Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella.

Julkaistu 09.02.2018 09:50