Simula jättää virkansa, mutta jatkaa politiikassa

Ruoveden seurakunnan kirkkoherra Markku Simula jättää virkansa. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ja Markku Simula ovat 2. toukokuuta tehneet sopimuksen virkasuhteen päättymisestä. Sopimuksen mukaisesti Simula on irtisanoutunut virastaan 4.5. alkaen.

Tuomiokapituli päätti käynnistää kirkkoherran irtisanomismenettelyn maaliskuussa 2018. Nyt syntyneen sopimuksen myötä tämä tuomiokapitulissa vireillä ollut prosessi on lakannut.

Tuomiokapituli päätyi irtisanomismenettelyn käynnistämiseen neljän laajan selvityksen jälkeen. Menettelyn käynnistämisen syy oli kirkkoherran epäasiallinen käytös. Ruoveden seurakuntaneuvosto oli kirkkoherran irtisanomisen kannalla, mutta pyysi tuomiokapitulia pyrkimään sopuratkaisuun.

Tuomiokapituli päätti eri osapuolia kuultuaan etsiä asiassa sovinnollista ratkaisua.

Markku Simula kertoo, että syntyneessä tilanteessa hän katsoi parhaaksi sekä seurakunnan että itsensä kannalta erota virastaan Ruoveden seurakunnassa.
 - On aina viisaampaa sopia kuin riidellä, Simula sanoo.

Sopimuksen mukaan tuomiokapituli maksaa Markku Simulalle rahallisen korvauksen. Korvaus vastaa suuruudeltaan irtisanomisajan palkkaa ja lisäksi maksetaan kymmenen kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Tuomiokapituli on määrännyt Ruoveden seurakunnan vt. kirkkoherraksi Juha Itkosen tämän vuoden loppuun saakka. Tuomiokapituli alkaa viipymättä valmistella viran täyttämistä vakinaisesti.

Ruoveden seurakunnassa kirkkoherran irtisanoutumiseen ja sopimuksen syntymiseen suhtaudutaan helpottuneena.
 – Asia nousi esille jo joulu-tammikuussa. Sen jälkeen asian käsittely on ollut Tampere-vetoista. Prosessi on ollut pitkä, mutta olemme helpottuneita, kun se on nyt loppuun käsitelty, kertoo tällä viikolla vs. kirkkoherra Juha Itkosta sijaistava seurakuntapastori Ville Vauhkonen.            
  Seurakunnassa toivotaan, että uuden kirkkoherran vaali toimitettaisiin samaan aikaan kuin seurakuntavaalit, eli marraskuun 18. päivä.

Markku Simula on toiminut viime vuosina myös Ruoveden kunnallispolitiikassa. Hän aikoo jatkaa yhteiskunnallista toimintaansa irtisanoutumisensa jälkeenkin.
- Olen kunnallisvaaleissa saanut vahvan valtakirjan toimintaani, siitä olen hyvin kiitollinen, hän sanoo. 
 Simula valittiin viime kunnallisvaaleissa Ruoveden kunnanvaltuustoon demarien listoilta. Hän on lisäksi kunnanhallituksen jäsen.

Artikkelia on muutettu klo 12.39. Siihen on lisätty Ruoveden seurakunnan kommentit ja kirkkoneuvoston kanta.
Artikkelia on muutettu klo 16.59. Siihen on lisätty Markku Simulan kommentit.

Julkaistu 03.05.2018 10:30