Vaikuta uuden kirkkoherran valintaan

Kysely. Ruoveden seurakunnan kirkkoherran irtisanouduttua virastaan, on seurakunnan valittava itselleen uusi kirkkoherra. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakunnalta lausuntoa uuden kirkkoherran valintaan liittyen 21. toukokuuta mennessä. Lausunnossa tahdotaan vastausta ensisijaisesti siihen, minkälaista henkilöä seurakunta uudeksi kirkkoherraksi tahtoo ja toisaalta siihen, tahtooko seurakunta järjestää välilliset vai välittömät vaalit.

Kirkkolaki muuttui vuonna 2014 siten, että perinteisten välittömien vaalien ohella seurakunta voi halutessaan järjestää välilliset vaalit. Välilliset vaalit tarkoittavat sitä, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherraksi parhaaksi katsomansa henkilön. Välittömien vaalien etuina on traditionaalisuus ja suorempi demokratia, mutta välittömässä vaalissakin on etunsa. Toisin kuin välittömissä vaaleissa, jossa ehdokkaiden paremmuutta on mitattu lähinnä vaalisaarnoin ja joskus vaalipaneelein, välillisissä vaaleissa voidaan järjestää normaaliin työhakumenettelyyn liittyviä soveltuvuustestejä ja työhaastatteluja. Lisäksi välittömien vaalien etuina ovat joustavuus ja edullisuus.

– Erityisen haasteen vaaleille tarjoaa se, että tänä vuonna pidetään myös seurakunta vaalit. Kirkkoherran vaaleja ja seurakuntavaaleja on vaikea sovittaa yhteen, koska niissä on muun muassa erilaiset ennakkoäänestysajat ja vaaliluettelot, kertoo vs. kirkkoherra Juha Itkonen. Lisäksi seurakuntavaaleissa yli 16-vuotiaat saavat äänestää, mutta kirkkoherran vaaleissa vasta yli 18-vuotiaat. Molemmat kuuluvat silti saman vaalilautakunnan tehtäviin.

Jos haluaa sanoa mielipiteensä seurakunnan kirkkoherran vaalitavasta, voi asiasta keskustella kirkkovaltuutettujen kanssa tai vastata seurakunnan facebook-sivuilla ja nettisivuille tulevaan mielipidekyselyyn, jonka tulokset saatetaan kirkkovaltuuston tietoon. Samalla voit kirjoittaa näkemyksiäsi uudelle kirkkoherralle tärkeistä ominaisuuksista ja toivomuksistasi seurakunnan tulevaisuuden suhteen. Kyselyyn voi vastata 16.5. klo 24.00 asti ja siihen voi vastata vain kerran. Asiasta päättää kirkkovaltuusto seuraavassa kokouksessaan.

Kysely löytyy osoitteesta: https://fi.surveymonkey.com/r/YV3ZTWF

Julkaistu 07.05.2018 14:59