Ruovesi on Pirkanmaan paras, kun vertaillaan kuntalaisen hintaa

Tutkimus. Ruovesi on Pirkanmaan paras ja valtakunnallisesti sijalla 7, kun vertaillaan kuntalaisen hintaa kunnalle. VTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiölle tekemä tilastoanalyysi ja kuntaranking kertoo, millainen talousyhtälö kunnassa muodostuu kuntalaisen tuomista tulovirroista ja menovirroista. 

Palveluihin käytettävät menot pitäisi kattaa kuntalaisen mukanaan tuomalla tulovirralla – valtionosuuksilla, verotuloilla ja maksutuloilla. Selvitys osoittaa, kuinka kunnan asukkaiden ikärakenne, palvelutarpeet ja tulotaso vaikuttavat kunnan tulo- ja menovirtaan eri ikäryhmittäin sekä kokonaisuutena. Tutkimuksessa huomioon otetaan kuntalaisen koko ”elinkaari”, kaikki ikäryhmät tulo- ja menovirtoineen aina valtionosuuksista verotuloihin, sen kaikkine verolajeineen. Aineisto on tehty vuoden 2016 tilastotietojen perusteella.

Laesterän ja Hanhelan tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan Ruovesiläinen alkaa “tuottaa” kunnalle 37 vuoden iässä. Koko maassa keskimäärin kuntien kumulatiiviset tulot kääntyvät plussalle vasta 58-vuotiailla, ja taas miinukselle kuntalaisen täyttäessä 79 vuotta. Ennen 40:ttä ikävuotta kuntalaiset kääntyvät kunnan talouden kannalta positiivisiksi 10 kunnassa.

Kuntalaisen nettohyöty Ruovedellä on 28,680 euroa. Kokonaisuudessa plussalle päättyy vain 54 kuntaa. Ykkönen on Alajärvi, jossa nettohyöty on 52 776 euroa per kuntalainen.
Ruovedellä kaikkien muiden ikäryhmien nettotulos on positiivinen, paitsi 16–18-vuotiaiden kohdalla. Siinä ikäryhmässä nettotappio 283 euroa.

– Ruoveden tuloksessa näkynee sopeutus ja vuonna 2016 saatiin valtionosuutta turvapaikanhakijoista. Molemmat vaikuttavat yhteensä, sanoo Eero Laesterä.
Lue lisää 6.6. lehdestä.

Julkaistu 04.06.2018 10:00