Valtionavustus lukion e-urheilulinjalle

 Ruoveden lukion e-urheilulinja on saanut valtionavustuksen. SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) eBunch – e-urheilua Ruovedellä –hanke on saanut Opetushallitukselta myönteisen rahoituspäätöksen.

Hanke alkaa 1.8.2018 ja kestää 30.6.2020 saakka. Hankkeen päätavoitteena on luoda SASKY koulutuskuntayhtymään elektronisen urheilun pedagoginen ja fyysinen oppimisympäristö ja verkosto.  

Opetushallitus asetti keväällä haettavaksi valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Sasky haki valtionavustusta eBunch – e-urheilua Ruovedellä –hankkeelle. 5. kesäkuuta tulleen päätöksen mukaan avustusta on myönnetty hankkeelle yhteensä 50 850 euroa. Avustusta käytetään muun muassa henkilöstömenoihin ja laitehankintoihin.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan e-urheiluun painottuva linja, joka pilotoidaan Saskyssa Ruoveden lukiossa syksystä 2018 alkaen. E-urheiluvalmennuksessa suoritetaan peruselämätaitoja tukevia e-urheilun kursseja ja harjoitellaan tavoitteellista pelaamista.

Lukioon perustetaan terveelliset pelitavat huomioiva e-urheilutila. E-urheilulinja tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tavoitella e-urheilu-uraa yleissivistävän koulutuksen ohessa. Opettajat perehtyvät e-urheilun perusteisiin pelikasvatustyön orientaatiojaksolla. Opiskelijoita sitoutetaan toimimaan vastuullisina apuohjaajina vertaisohjaajamallin avulla. He toimivat e-urheilutilan teknisissä tehtävissä, ohjaamistehtävissä sekä tapahtumavastaavina.

Hankkeen puitteissa luotavassa verkostossa toimivat nuorisopalvelut, eri urheiluseurat, pelikasvatus- ja media-alan ammattilaiset, valmentajat, tapahtumajärjestäjät sekä e-sports –ammattilaiset. Opiskelijat hyötyvät monialaisen verkoston tuomasta sosiaalisesta pääomasta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Julkaistu 07.06.2018 16:20