Kyrönviita erosi Keiturin Soten hallituksesta

Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita jätti eroanomuksensa Keiturin Soten hallituksessa tänään tiistaina 12.6. Syynä on keskinäinen luottamuspula Virtain kaupungin kanssa. Luottamuspulaan on johtanut Keiturin Soten osakekaupan viivästyminen.

Ruovesi alkaa valmistella eroa soten yhteistoiminta-alueesta ja käynnistää selvityksen uudesta sote-kumppanista. Kunnanvaltuusto kutsutaan koolle päättämään asiasta heinäkuun alussa. 

Yhteistoimintasopimus Virtain kanssa on voimassa 2019 vuoden loppuun.

Kyrönviita korostaa, että kyseessä ovat kuntalaisten kannalta tärkeät sote-palvelut ja asiaa tulee tarkastella nimenomaan tästä näkökulmasta.
– Yhteistoiminta perustuu aina keskinäiseen luottamukseen, mikä on ehdoton edellytys laadukkaille, kehittyville palveluille ja kustannustehokkaalle toiminnalle. Valitettavasti tällä hetkellä luottamus on vakavasti heikentynyt Virtain kaupungin osakekauppoihin liittyvien menettelytapojen johdosta. Tämän vuoksi Ruovesi joutuu nyt arvioimaan mahdollisuudet jatkaa yhteistyötä Virtain kanssa.Linjaukset kunnan sote-ratkaisuista tekee valtuusto. 

– Olisimme toki toivoneet, että prosessi olisi saatu vietyä loppuun, sillä asialla on suuri vaikutus koko sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kehittämiseen yhteistoiminta-alueella. Pidän kuitenkin tärkeänä, että tähän asiaan ei jäädä jumiin ja Ruoveden kunnanhallituksen yksimielisen päätöksen mukaisesti keskityn nyt valmistelemaan seuraavaan valtuuston kokoukseen esitystä, jossa käynnistetään selvitys vaihtoehtoisesta tavasta tuottaa sote-palveluja Ruoveden kunnan asukkaille. Tässä tilanteessa on selkeämpää, että keskityn nyt tähän valmistelutyöhön ja sen vuoksi jätän paikkani Keiturin Soten hallituksessa, toteaa Eeva Kyrönviita.

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina 11.6. että se ei myy Keiturin Soten osakkeita 11.6. mennessä, vaan jää odottamaan, että kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman. Hallinto-oikeus on antanut asiasta välipäätöksen, jonka mukaan hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa.
Ruoveden mielestä hallinto-oikeuden välipäätöksen jälkeen kauppa Keiturin Soten osakkaista olisi voitu solmia molempien valtuustojen maaliskuussa hyväksymällä tavalla. Virrat haluaa odottaa lopullista päätöstä, jonka saaminen voi kestää yli vuoden.

Julkaistu 12.06.2018 14:03