Virrat valittaa Ruoveden sote-päätöksestä

Yhteistoiminta. Virtain kaupunki valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Ruoveden päätöksestä irtaantua sote-yhteistoiminta-alueesta. Maanantaina koolla olleen Virtain kaupunginhallituksen mukaan Ruoveden eropäätös on lainvastainen ja sen valmisteluvaiheessa on tapahtunut menettelyvirheitä. Lisäksi Virtain kaupunki pyytää hallinto-oikeutta asettamaan päätöksen täytäntöönpanokieltoon.

Medialle lähetetyssä tiedotteessa Virrat toteaa Ruoveden päätöksen purkaa yhteistoimintasopimus päivän varoitusajalla olevan sopimuksen vastainen, vaarallinen ja laiton.
Ruoveden kunnanvaltuusto päätti 2. heinäkuuta purkaa yhteistoimintasopimuksen 3. heinäkuuta alkaen ja käynnistää eroprosessin Virtain kanssa. Syy sopimuksen irtisanomiseen oli vakava luottamuspula.

Ruovesi kiistää lainvastaisuuden ja menettelyvirheet.
– Me emme ole tehneet lainvastaista päätöstä missään muotoa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste, joka sai tiedotteen käsiinsä epävirallista kautta.
Nesteen mielestä Virrat tulkitsee asioita yksisilmäisesti.
– On outoa, että tällä tasolla ymmärretään asioita tahallaan väärin. On erottu, ja seuraavana päivänä sopimus ei muka olisi enää voimassa. Mehän on päätetty purkaa sopimus ja aloittaa siitä neuvottelut, Neste sanoo.

Ruovesi nimesi irtautumispäätöstä tehdessään myös valmisteluryhmän käymään neuvotteluja sopimuksen purkamisesta Virtain kanssa.
– Kyllä tällä tasolla pitää tietää ja osata lukea, mitä päätös tarkoittaa ja sisältää, Neste lisää.
Vuonna 2012 Virtain ja Ruoveden välillä solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaan ”sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain 967/1992 mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiehenä toimii Kuntaliiton nimeämä välimies.”

Virtain kaupungin mukaan irtautuminen sote-sopimuksesta ennen vuoden 2019 loppua on voimassa olevan sopimuksen ja tämän hetkisen Paras-lain vastaista.
Ruovesi on tietoinen sopimuksessa olevasta irtisanomisajasta. Ruovesi voi pyrkiä eroamaan jo sitäkin aiemmin, mikäli sopimukset uudesta yhteistoiminta-alueesta johtavat tulokseen esimerkiksi Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Ruoveden näkemys Paras-lain tulkinnasta on, että mikäli se liittyy uuteen yhteistoiminta-alueeseen, lain henki ei vaarannu.

Kesälomilta tavoitettu kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ei ollut lehden painoon mennessä saanut Virtain päätöksistä mitään virallista tietoa.
– Tosi ikävää, että tieto kulkee median kautta, Kyrönviita sanoo.
–  Ei tämä silti vaikuta millään lailla asioiden etenemiseen. Meillä on päätökset olemassa ja jatkosuunnitelmia tehdään.

Kyrönviita kertoo perehtyvänsä Virtain päätöksiin palattuaan töihin huomenna torstaina.
– En ole kuitenkaan huolissani. Tärkeintä on, että kuntalaisille ja henkilöstölle tulee tieto, että heidän asemansa ei missään nimessä vaarannu tässä, kunnanjohtaja lupaa.
– Työntekijöillä ei ole mitään syytä huoleen. Ruovesi kantaa kyllä vastuunsa, lupaa myös Jouni Neste.
Ruovesi aikoo käynnistää neuvottelut Virtain kanssa suunnitellusti lomien jälkeen.

Virtain kaupungilla on toistaiseksi järjestämisvastuu Ruoveden kunnan sote-palveluista yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Julkaistu 31.07.2018 15:27