Yhtenäiskoulua johdetaan ensi lukuvuosi yhteisvoimin

Perusopetus. Ruoveden yhtenäiskoulun rehtorin tehtävät hoidetaan lukuvuonna 2018–2019 sivistystoimen sisäisin järjestelyin. Asiasta päätti 25. heinäkuuta koolla ollut sivistyslautakunta. Ratkaisuun päädyttiin yhtenäiskoulun rehtori Jari Hildénin irtisanouduttua ja siirryttyä rehtoriksi Orivedelle. Uutta rehtoria ei olisi ennätetty rekrytoida ennen uuden lukuvuoden alkua.

Järjestely antaa mahdollisuuden sivistystoimen ja kunnan muidenkin hallintokuntien hallinnon kehittämiseen ja henkilöstön tehtävänkuvien tarkasteluun.
– Onhan tämä haasteellinen tilanne, mutta yhdessä tästä selvitään. Luotan ammattitaitoisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön tukeen, sanoo sivistystoimenjohtaja Aila Luikku.

Yhtenäiskoulua johdetaan ensi torstaista lähtien koko lukuvuosi kolmen naisen tiimillä. Johtotiimiin kuuluvat sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, apulaisrehtori Eeva Katajamäki ja vararehtori Tea Ikala.
Sivistystoimenjohtaja Aila Luikku vastaa yhtenäiskoulun hallinto-, talous- ja henkilöstöasioista. Lisäksi hän johtaa opetussuunnitelmatyötä sekä tunnetaito-hanketta.
– Liikun Liikkuva koulu -hengessä sivistysosaston, yhtenäiskoulun ja kunnantalon välillä. Täytyy osata kuitenkin rajata tehtäviä, jotta voimavarat riittäisivät, Luikku sanoo.

Eeva Katajamäki hoitaa erityisopettajan virkansa ohella apulaisrehtorin tehtävää. Hän vastaa muun muassa oppilashuollosta sekä huolehtii jokapäiväisistä koulun arkeen liittyvistä asioista. Apulaisrehtorin tehtävän hoitamiseen on varattu 12 tunnin huojennus erityisopettajan opetusvelvollisuuteen.
– Minulla on kokemusta apulaisjohtajan tehtävistä, joten lupauduin tehtävään yhdeksi lukuvuodeksi, Eeva Katajamäki sanoo.

Vararehtorina toimii sivistyslautakunnan päätöksellä luokanopettaja Tea Ikala. Vararehtorille kuuluvien tehtävien hoitamiseen on varattu 2 tunnin huojennus opetusvelvollisuuteen. Tehtävät liittyvät muun muassa tiedottamiseen ja aikataulujen laadintaan.
Erityisopetukseen palkataan tuntiopettaja, jotta erityisopetuksen resurssi pysyy riittävänä.

Uutena luokanopettajana yhtenäiskoululla aloittaa Pasi Kaartinen ja Pekkalan koululla Hanna Jokela. Paikka Pekkalan koulussa tuli auki pitkäaikaisen luokanopettaja Marjaana Rättyän haettua eroa virasta.
Koulutyö alkaa yhtenäiskoulussa ensi torstaina 9. päivä elokuuta kello 8.50 ja Pekkalan ja Visuveden kouluissa kello 8.40.
Iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla sekä Visuveden koululla. Toimintaan mukaan hakeneille on lähetetty kunnasta erillinen päätös asiasta.

Julkaistu 31.07.2018 15:45