Kuka heistä on uusi kirkkoherra?

Kirkkoherranvaali. Ruoveden kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran suljetulla lippuäänestyksellä 27. syyskuuta. Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tutustua kirkkoherraehdokkaisiin kuuntelemalla viime sunnuntaina minisaarnat, jotka jokainen ehdokas piti Aatoksen kansanlauluvaalikirkossa.  Jumalanpalveluksen jälkeen vuorossa oli julkinen paneelikeskustelu.

Kirkkoherraehdokkaat vastasivat lehden toimituksen laatimiin kysymyksiin 5.9.

Kysymykset ehdokkaille:

1. Kuka olet?

2. Mikä on suhteesi Ruoveteen?

3. Tärkeimmät arvot elämässä?

4. Millainen johtaja olet?

5. Millaisena näet Ruoveden seurakunnan tulevaisuuden?

6. Mikä on hengellinen kotisi?

7. Mitä asioita pidät tärkeimpänä paikallisen seurakunnan toiminnassa?

8. Mikä on tärkeää kirkkoherran työssä?

Tero Matilainen

Olen 46- vuotias pastori ja asun tällä hetkellä perheineni Tampereella. Alun perin olen lähtöisin Kajaanista ja vaikuttanut työurani alkupuolella myös Kuopion seudulla. Olen tehnyt koko työurani ajan seurakuntatyötä, suuren osan siitä pienen seurakunnan kirkkoherrana, viimeksi Teiskossa vuoteen 2014 saakka. Tällä hetkellä hoidan Messukylän kirkon vastuupapin tehtävää. Vapaa-aikanani suuntaan metsään ja vesille maastopyöräillen, meloen tai retkiluistellen. Usein mukaan lähtee myös kamera. Joskus innostun verestämään nuorena opittua trumpetin soittotaitoa, vaikkapa kirkossa.

2. Ruovesi on minulle läheistä ja tuttua seutua, sillä olen usean vuoden ajan retkeillen nauttinut seudun kauniista luonnosta. Kainuun metsien äärellä varttuneena koen Ruoveden jylhät maisemat kodikkaina. Työskennellessäni naapuriseurakunnassa Teiskossa myös monet Ruoveden asiat tulivat tutuiksi. Arvostan myös Ruoveden kulttuurielämää, joka näyttäytyy esimerkiksi kirkkokonserttien runsaana tarjontana.

3. Olen omaksunut arvot, joissa perhe, usko Jumalaan elämän kantavan voimana ja työssä koettu kutsumus ovat tärkeitä elämän perusasioita. Viime vuosina näiden rinnalle on noussut voimakkaasti tahto huolehtia Jumalan luomakunnasta ja omasta terveydestä.

4. Pidän avointa vuorovaikutusta tärkeimpänä johtamisen välineenä, joten luonnehtisin itseäni ennen kaikkea kuuntelevaksi ja keskustelevaksi johtajaksi. Työntekijöiden osaamiseen ja ammattitaitoon luottaminen on tärkeä lähtökohta esimiestyössä. Pyrin sovittelevaan ja neuvottelevaan työskentelyyn, jossa eri osapuolet tulevat kuulluksi ja jossa yhteinen näkemys löydetään mahdollisimman monissa kysymyksissä.

5. Ruoveden seurakunnalla on kokonsa puolesta hyvät mahdollisuudet toimia yhteisöllisesti, jäseniään kohdaten ja heistä välittäen. Näen seurakunnan tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Talouden hoitaminen vaatii huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

6. Hengellinen kotini on kirkossamme, jonka jäseneksi minut on kastettu ja minkä tahansa seurakunnan jumalanpalveluksessa, missä voin osallistua ehtoolliselle. Olen tutustunut myös useimpien kirkon sisällä vaikuttavien herätysliikkeiden toimintaan ja oppinut arvostamaan niiden tekemään työtä. En ole kuitenkaan aktiivisesti mukana minkään liikkeen toiminnassa.

7. Suuri osa seurakunnan toiminnasta määräytyy sen olemuksesta ja tehtävästä käsin. Esimerkiksi kirkollisista toimituksista, rippikouluista tai diakoniatyöstä on huolehdittava kaikissa olosuhteissa. Haluaisin kuitenkin olla mahdollistamassa erityisesti sellaisten uusien toimintamuotojen syntymistä, joissa seurakuntalaiset voivat entistä vahvemmin löytää oman paikkansa seurakunnassa ja toimia mahdollisuuksiensa mukaan myös vapaaehtoisina vastuunkantajina.

8. Kirkkoherran tehtävä on pitää huolta seurakunnastaan. Kirkkoherran tulee varmistaa seurakunnan toimintaedellytykset ja tukea seurakunnan hengellistä elämää. Hänen tulee huolehtia seurakunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten työn mielekkyydestä ja hyvästä yhteistyöstä.

Saila Munukka

Olen Lempäälän aikuistyönpappi. Minulla on laaja kokemus eri seurakunnista. Olen toiminut myös sairaalapappina. Toimin kirkontyönohjaajana.

Aikaisemmalta ammatiltani olen optikko. Optikko on terveydenhuollon erityisammattihenkilö, ja yhteistyö moniammatillisissa työyhteisöissä on minulle tuttua, niin tiimiläisenä kuin johtajana.

Minulla on neljä aikuista lasta, jotka ovat lentäneet pesästä. Mieheni Timon kanssa olemme luotsanneet perhettä yhdessä 30 vuotta ja nyt elelemme Ruovedellä. Meillä on myös koira, Elmo. Harrastuksiini kuuluu kirjoittaminen ja 1. syyskuuta julkaistiin Työväenkirjallisuuden päivillä kirjoituskilpailun antologia nimeltään Pöytäkoe, jossa on kirjoitelmani. Teemana oli Vapaus, vastuu ja vallankumous. Uusimpana harrastuksenani on mehiläistarhaus.

2. Meillä on kakkosasunto Muroleen kanavalla, ja nautimme elämästä siellä. Olen löytänyt monia hyviä palveluja Ruovedeltä niin kipeytyneisiin lihaksiin kuin myös talomme rakennus- ja korjaustöihin. Odotan valokuituverkkoa. Kulttuurivajettamme olemme ruokkineet Merikannosta Kormukseen. Ruovedeltä säilömme mansikat, mustikat ja puolukat. Veneilemme ja patikoimme.

3. Ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jumala on antanut meille jokaiselle omat tehtävämme ja meidän tehtävämme on hoitaa ne viisaudella, toisiamme kunnioittaen, tukien ja auttaen. 

4. Seurakunnan johtajana haluan olla tuttu ja turvallinen, jota voi ottaa kiinni hihasta. Kaikkia ei voi miellyttää, mutta asioista tulee keskustella ja yhdessä löytää oikeat ratkaisut. Haluan antaa osaamiseni seurakunnan käyttöön kirkkoherrana. Johtajana haluaisin rohkaista jokaista tekemään parhaansa yhteiseksi hyväksi. Olen johtajana kuuntelija, mutta osaan olla tiukka ja tehdä päätöksiä silloin, kun tarvitaan. Haluan olla tilaa-antava, luovuutta tukeva, mutta myös napakka ja turvalliset työskentelyolosuhteet mahdollistava johtaja.

5. Tärkeintä on toimiva seurakunta. Tuomiokapitulin haastattelussa kysyttiin mitä sitten, jos Ruovesi yhdistyisi naapuriseurakuntiin. Yhdistämistarve on ymmärrettävää mutta toivoisin, että Ruovesi voisi jatkaa kappeliseurakuntana, jos se on yhdessä luotu linja.  Mielipide on omani ja kumpuaa kokemuksistani niin kappeliseurakunnista kuin myös alueseurakunnista. Kappeliseurakunta takaa paikallisesti parhaimmat toimintaedellytykset.

6. Olen lähellä körttejä, joille Jumala on suuri ja minä kompastuva ihminen. Minua viehättää fransiskaanien yksinkertainen elämä. Pyhän Birgitan elämä on itselleni malli voimakkaasta naisesta. Hänellä oli Jumalan kutsu ja näky, jota hän toteutti elämässään. Birgitan rukous ”Näytä minulle tie ja tee minut halukkaaksi kulkemaan sitä” on myös rukoukseni.

7. Tärkeää on ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen ja tukeminen, iästä, sukupuolesta, tittelistä tai sen puuttumisesta huolimatta, tasa-arvoisesti. Olkaamme Kristus toisillemme.

8. Haluaisin johtaa seurakuntaa tasapuolisesti, määrätietoisesti yhdessä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn suunnitelman mukaan niin, että seurakunta on elinvoimainen ja paikallisuus on huomioituna. Eduksi kirkkoherralle on pitkä pinna, rautaiset hermot ja hyvä huumori.

Jukka Taskinen

Olen 56-vuotias Virtain kappalainen. Virtain seurakunnan palveluksessa olen ollut kaksitoista vuotta. Sitä ennen olin viidentoista vuoden ajan Juupajoen kirjastonjohtaja. Opiskeluvuosien jälkeen olen ollut töissä ja asunut Ylä-Pirkanmaalla. Tällä hetkellä asun perheeni kanssa Vaskivedellä. Minulla on neljä aikuista poikaa ja kaksi alle kouluikäistä tyttöä. Tutkintoni olen suorittanut Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Harrastan lukemista, pianon- ja oboensoittoa sekä luonnossa liikkumista.

2. Ruovesi on merkinnyt minulle luonnonkaunista kulttuuripitäjää. Naapurikunnissa asuneena ja töitä tehneenä olen käynyt Ruovedellä säännöllisesti 90-luvun alusta alkaen.

3. Koen tärkeiksi arvot, joilla suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, lähimmäisenrakkaus ja suvaitsevaisuus. Ne pohjautuvat kirkkomme vuosisataiseen opetukseen. Perhe, sukulaiset ja ystävät ovat minulle hyvin tärkeitä.

4. Esimiehenä olen kuunteleva ja kannustava johtaja. Pyrin rakentamaan työyhteisöä alaisten vahvuuksien pohjalta. Johtajana tavoitteeni on toimia johdonmukaisesti ja ennakoitavasti. Kirkkoherran tehtävänä on omalta osaltaan luoda seurakuntaan suvaitseva ilmapiiri. Silloin työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset saavat tasapuolisesti äänensä kuuluviin.

5. Ruovesi on lähialueensa emäpitäjä ja näin sillä on seurakuntana pitkät perinteet vaalittavana. Seurakunnan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, kun hyödynnetään paikallisia vahvuuksia ja yhteistuumin ratkotaan tulevaisuuden haasteita. 

 6. Papin työssä olen oppinut ymmärtämään, miten tärkeä osa suomalaisuutta kansankirkkomme on. Se on hengellisenä kotina avara ja suvaitsevainen. Luterilainen opetus Jumalan armosta ja rakkaudesta meitä jokaista kohtaan on lähellä sydäntäni.

7. Paikallisseurakunnalla on lyhyesti lueteltuna viisi ydintehtävää: jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus, diakonia ja sielunhoito. Nämä kaikki on tasapuolisesti hoidettava.

8. Ensimmäiseksi mainitsen henkilöstöjohtamisen. Jos siinä onnistutaan, niin moni asia sujuu sen jälkeen paremmin. Toiseksi muutosvauhti suomalaisessa yhteiskunnassa on niin nopea, että kirkkoherra on väistämättä myös muutosjohtaja. Kolmanneksi kirkkoherran on tärkeää verkostoitua ja rakentaa yhteistyötä seurakuntien, kunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kirkkoherran tehtävä on hyvin monipuolinen, siksi on tärkeää kyetä erottamaan olennainen vähemmän tärkeästä.

Ehdokkaiden vaalisaarnoista ja vaalipaneelista lisää 12.9. lehdessä.

Julkaistu 11.09.2018 16:10