Johdannaisista ei nosteta syytteitä

Päätös. Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen ei nosta syytteitä niin kutsutussa Ruoveden kunnan johdannaissopimustutkinnassa. Syyteharkintaan kului reilu vuosi.    
  – Juttu oli aika monimutkainen eli jouduin tekemään poikkeuksellisen pitkän päätöksen. Samalla jouduin tekemään aika paljon salaamisia eri henkilöiden kertomisiin ja aineistoon, Virtanen kertoo.
Kihlakunnansyyttäjä piti vääränä menettelynä sitä, että tietoa johdannaissopimusten tekemisestä ei ollut toimitettu talousarvion liitteeksi.
    – Virhe oli kuitenkin sellainen, että jätin syyttämättä niin kutsutulla vähäisyysperusteella. Muilta osin kihlakunnansyyttäjä katsoi, että valtuudet oli annettu niin epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti, että henkilö ei voinut niitä ymmärtää, eli tahallisuus puuttui. Osalla nimenkirjoittajista valtuudet olivat kunnossa. Kihlakunnansyyttäjä teki asiasta kaikkiaan kolme erillistä syyttämättäjättämispäätöstä.

Tieto syyttämättäjättämispäätöksistä tuli kuntaan elokuussa.    
  – Koko prosessin ajan on ollut syytä olettaa, että lopputulos on tämä. Eihän kukaan meistä viranhaltijoista tee päätöksiä muilla perusteilla kuin sillä, että niiden arvioidaan olevan kunnan edun mukaisia. Olemme täällä kunnan ja kuntalaisten palveluksessa ja pyrimme tekemään työmme mahdollisimman hyvin, kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita sanoo.

Johdannaisasia nousi esille vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä, kun Ruoveden kunnanvaltuusto ei myöntänyt tili- ja vastuuvapautta kunnanjohtaja Eeva Kyrönviidalle ja vuonna 2015 vs. kunnanjohtajana toimineelle Janne Vainikaiselle johdannaisepäselvyyksien vuoksi.  Esillä oli erityisesti 10 miljoonan euron korkokattosopimus, jota ei ollut talousarvion liitteenä.  Johdannaisista tehtiin erityisselvitys ja lopulta valtuusto päätti marraskuussa 2016 viedä asian poliisitutkintaan. Poliisitutkinta valmistui juhannuksen alla 2017 ja siirtyi  syyteharkintaan. Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä  teki syyttämättäjättämispäätökset heinäkuussa.

Julkaistu 02.10.2018 16:02