Lähiliikuntapuiston suunnittelu täyteen vauhtiin

Hanke. Lähiliikuntapuiston suunnitelmat ottivat viime viikolla harppauksen eteenpäin, kun projektia työstävät Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat tutustuivat työpajapäivänään jäähallin ympäristön maastoon, johon puistoa kaavaillaan.

Tutustumiskierroksen pohjalta alkoi ideoiden kirjaaminen. Päivän kuluessa opiskelijat kyselivät myös alakoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta toiveita puiston suhteen. Nuoret esittivät toivomuksen nettilinkistä, jonka kautta he voisivat jättää omia ideoitaan. Asia laitettiin välittömästi vireille.

Lähiliikuntapuiston suunnittelutyöryhmässä on mukana kahdeksan opiskelijaa kolmelta eri alalta: viisi rakennusarkkitehtiopiskelijaa ja kaksi fysioterapiaa opiskelevaa Tampereelta sekä yksi liiketaloutta opiskeleva henkilö Mänttä-Vilppulasta.

Tässä vaiheessa ideoiden on annettu vielä lentää vapaasti. Lopulliset valinnat toteutuksen pohjaksi tehdään kunnan taholla.
Tamkin korkeakouluasiamiehenä erilaisissa hankkeissa Virroilla ja Ruovedellä toimiva Eeva-Liisa Viskari on tyytyväinen ryhmän kokoonpanoon.
– Rakennusarkkitehdit osaavat tehdä teknistä suunnittelua, fysioterapeutit hahmottaa toiminnallista puolta ja liiketalouden osalta mietitään mahdollisia palveluita.

Vapaa-aikaohjaaja Jukka Majala pitää hyvänä, että projektissa on otettu vahvasti kuntalaisnäkökulma huomioon alusta saakka.
Majalan mukaan maasto, johon lähiliikuntapuistoa ollaan suunnittelemassa, on rakentamiselle parasta mahdollista.
– Hiekkapohjaiseen kangasmaastoon rakentaminen on melko edullista, kun esimerkiksi kallioräjäytyksiä ei tarvita.

Myös opiskelijoilla on hyvät tunnelmat projektin suhteen.
– Hyvin olemme saaneet ideoitua, toteaa rakennusarkkitehdiksi opiskeleva Eija Ruohonen.
– Tilaaja halusi monta ideaa, täsmentää Mikko Keskinen, joka opiskelee niin ikään rakennusarkkitehdiksi.
– En ole aikaisemmin ollut mukana tällaisessa projektissa, joten tämä on ollut mielenkiintoista, sanoo fysioterapeutiksi opiskeleva Anna Peltola.
Hän arvostaa siitä, että suunnitelmissa otetaan huomioon myös fysioterapian näkökulma. Mielenkiintoista Peltolan mukaan on myös ollut päästä tutustumaan eri alojen opiskelijoiden työskentelytapoihin.

Haasteena opiskelijat pitävät kuntalaisilta tulleiden toivomusten suurta määrää ja mahdollisimman monen toiveen sovittamista toteutettavaan suunnitelmaan. Alueessa opiskelijat näkevät paljon potentiaalia.
– Tässä on monipuolinen urheilupuisto, jota voisi hyvin brändätä eteenpäin, kiteyttää rakennusarkkitehtiopiskelija Jere Lähteenmäki.
Opiskelijat laativat ja luovuttavat tilaajalle suunnitelman esitettyjen toiveiden ja annettujen raamien pohjalta marraskuun aikana. Suunnitelmaa käytetään liitteenä liikuntapaikkarakentamisen apurahahakemuksessa, joka jätetään vielä tämän vuoden puolella.

Minna Salmi

Julkaistu 08.11.2018 14:56