Uuden päiväkodin urakka K ja M Lammille

Kilpailutus. Ruoveden kunnan uuden päiväkodin rakennuttajaksi on valittu orivesiläinen Rakennusliike K ja M Lammi Oy. Kunnanhallitus vahvisti teknisen lautakunnan viime viikolla tekemän valinnan maanantaina. Urakkatarjous on arvoltaan 2,85 miljoonaa euroa.      Päiväkotiurakka kilpailutettiin kansallisena hankintailmoituksena, ja määräaikaan mennessä tarjouksen antoi kaksi yritystä. Kilpailutus tehtiin niin kutsuttuna sr-urakkana, jossa urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen. Urakoitsijan valinnassa käytettiin kokonaisedullisesti parasta tarjousta, jossa arvio tehtiin laadun ja hinnan perusteella.

Urakan meneminen paikalliselta yrittäjältä ohi suun herätti heti keskustelun valintakriteereistä ja menettelytavoista. Siksi myös Ruoveden yrittäjien hallituksen edustajat kävivät kyselemässä valintaperusteista kunnantalolla maanantaina. 
   – Yleisesti on ihmetelty, miksi paikallinen ei saanut urakkaa, vaikka hinta oli halvempi, varapuheenjohtaja Mika Kauppinen selvitti.

Valintakriteereitä ja -prosessia selvittivät tekninen johtaja Harri Apell ja kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita.
    – On erittäin harmillinen asia, että urakka ei mennyt paikalliselle. Olisimme halunneet, että paikallinen rakentaja olisi sen rakentanut, Eeva Kyrönviita pahoitteli.
Ruoveden yrittäjien puheenjohtaja Teija Lindell oli saamaansa selvitykseen tyytyväinen.
   – Aika hyvin on kuvio tullut selväksi, ja että ihan oikein on menetelty, Lindell sanoo.  

Harri Apellin mukaan päiväkodin kokoluokkaa oleva hankinta täytyi kilpailuttaa hankintalain mukaan. Voittaja valittiin laadun ja hinnan perusteella. Laatupisteille annettiin 60 prosentin ja hinnalle 40 prosentin painoarvo.
   Arvioinnin teki laatuarvosteluryhmä, johon kuuluivat teknisen- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajat, sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, konsultti Matti Keskinen Taloinsinöörit Oy:stä ja tekninen johtaja. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Rakennusliike Marko Aaltoselta Ruovedeltä ja K ja M Lammi Oy:ltä Orivedeltä.

Arviointi suoritettiin kahdessa osassa. Ensin arvosteltiin laatukuori. Luonnoksia arvioitiin erilaisilla kriteereillä, vertailtiin referenssejä, pääsuunnittelijan ominaisuuksia ja rakennusteknisiä ratkaisuja. Ratkaisut pisteytettiin. Lammi sai 2,66 ja Aaltonen 2,13 pistettä. Laatuarvion jälkeen avattiin hintakuoret. Aaltosen tarjous oli 60 000 euroa pienempi kuin Lammilla. Kokonaispisteytyksessä Rakennusliike K ja M Lammi kuitenkin voitti 4,62 pistellä. Rakennusliike Marko Aaltosen pisteet olivat 4,13.  

Harri Apellin mukaan voittajan pohjaratkaisu on käytännöllisempi ja toimivampi. Esimerkiksi ruokasali oli tilavampi ja sen logistiset ratkaisut paremmat, henkilökunnan sosiaalitilat samassa kerroksessa lasten kanssa ja monitoimitila toimiva ja muunneltavissa tarvittaessa suureksi juhlatilaksi.

Päiväkodin rakentamisesta päättää maanantaina kunnanvaltuusto. Hanketta ei voi enää avata tai pilkkoa, vaan kunnanvaltuusto tekee silloin joko rakentamis- tai rakentamattajättämispäätöksen. Mikäli uudelle päiväkodille näytetään vihreää valoa, jatkuu kaavoitustyö. Rakentamaan päästään touko-kesäkuussa. Metsä kaadetaan alta pois jo vuodenvaihteen jälkeen. Rakentamisaika on arviolta 15 kuukautta, eli uusi päiväkoti on valmis vuoden 2020 syksyllä.

Uuteen päiväkotiin liittyy myös muutamia muita hankkeita. Kaavamuutoksen myötä alueelle tulee lisää kevyen liikenteen väyliä. Myös lähiliikunta-alue sovitetaan yhteen uuden päiväkodin ja koulun kanssa. Liikennettä sujuvoittamaan kaavaillaan kiertoliittymää Kuruntien ja Urheilutien risteykseen. Siitä neuvotellaan ely-keskuksen kanssa.

Päiväkodin rakentaminen maksaa käytännössä noin 3 miljoonaa euroa, jos suunnittelu, pohjatutkimukset ja muut työt lasketaan mukaan.
   – Onhan se siinä kipurajoilla, mutta ensi viikon valtuuston jälkeen olemme viisaampia, Harri Apell sanoo. 

Julkaistu 04.12.2018 18:45