Talouspaketille ei täytäntöönpanokieltoa

Välipäätös. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Pia Mäkelän tekemän kunnallisvalituksen talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanon kieltämistä koskevien vaatimusten osalta. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiasta 15. tammikuuta

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että se on tässä vaiheessa käsitellyt vain valituksenalaisten päätösten täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset ja hylännyt vaatimukset. Hallinto-oikeus ratkaisee valitukset myöhemmin erikseen.
   – Hallinto-oikeuden päätös asiassa oli odotustemme mukainen, kertoo kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita.
   Päätös on nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa 17. helmikuuta saakka.

Julkaistu 20.01.2015 09:41