Ilmaista radonmittausta nopeimmille

Säteilyturvakeskus järjestää helmikuussa Ilman radonia -kampanjan Ruovedellä, Enontekiöllä, Humppilassa, ja Laitilassa. Asukkaille tarjotaan 200 ilmaista radonmittausta ja loput mittaukset kampanjahintaan edullisesti. Tarkoituksena on löytää asunnot, joiden sisäilmassa on liikaa radioaktiivista radonia. Ilman radonia -kampanjan päätavoitteena on radonin aiheuttamien keuhkosyöpien määrän vähentäminen.

Kampanjaan valituissa kunnissa sisäilman radonpitoisuus on mitattu suhteellisen harvoista kodeista, vaikka radonpitoisuudet voivat olla korkeita. Kampanjaan valituilla alueilla on tähän mennessä mitattu sisäilman radonpitoisuus yhteensä noin 500 asunnossa. Enontekiöllä, Humppilassa ja Ruovedellä yli kolmasosassa mitatuista asunnoista on radonkaasua enemmän kuin 200 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Samoissa kunnissa reilussa viidenneksessä radonpitoisuus on niin korkea, yli 400 Bq/m3, että asuntoihin pitää tehdä radonkorjaus.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uudet asunnot pitäisi rakentaa niin, että radonpitoisuus jää alle 200 Bq/m3. Minkään asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää enimmäisarvoa 400 Bq/m3. Viime vuonna voimaan tulleen EU-direktiivin seurauksena tämä enimmäisarvo lasketaan vuoteen 2018 mennessä arvoon 300 Bq/m3 tai sen alapuolelle.

Ilmaiset mittaukset on tarkoitettu niille, joiden asuntoa ei ole aiemmin mitattu. Mitattavaa asuntoa kohti voi tilata yhden ilmaisen mittauspurkin. Ilmaisen mittauksen saa tekemällä tilauksen sähköpostilla osoitteeseen ilmanradonia(at)stuk.fi.  

Radonpitoisuuden pienentämiseen on olemassa helppoja ja toimivia tekniikoita. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto. Tehokkain korjausmenetelmä on radonimuri. Jossakin tapauksessa pelkkä huonosti toimivan ilmanvaihdon säätäminen voi riittää.

Radon on maaperästä ja kalliosta erittyvä hajuton ja väritön radioaktiivinen kaasu. Radonin arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin 300 keuhkosyöpää vuodessa. Keuhkosyöpäriski on sitä suurempi, mitä kauemmin ja mitä suuremmassa radonpitoisuudessa oleskelee. Radon lisää erityisesti tupakoitsijoiden keuhkosyöpäriskiä tuntuvasti.

­- Radon on yksi merkittävimmistä ympäristöaltisteista ja tärkein yksittäinen säteilyannosta aiheuttava tekijä Suomessa. Säteilyannos kertyy ihmiselle koko eliniän ajan, joten on tärkeää, että etenkin lapsia suojellaan ylimääräiseltä radonilta”, kertoo tarkastaja Tuukka Turtiainen STUKista.

Maaperän radonpitoinen ilma pääsee asuntoon perustuksissa olevien rakojen sekä huokoisten materiaalien kautta. Radon on pien- ja rivitalojen ongelma sekä kerrostaloissa maata vasten sijaitsevien asuntojen ongelma.

Ilman radonia -kampanja on osa sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa valtakunnallista ohjelmaa.

Julkaistu 28.01.2015 16:53