Koulujen väkeä vähennetään

Henkilöstö. Kunta aloittaa sivistystoimea koskevat yhteistoimintaneuvottelut 2. helmikuta. Neuvottelujen kohteina ovat Visuveden ja Pekkalan koulujen henkilökunta, yhteensä 11 henkeä, sekä Visuveden ja Pekkalan ryhmikset, joiden henkilömäärää aiotaan supistaa yhdellä henkilöllä kummassakin. Sivukoulut on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2016.

Yt-neuvotteluissa tarkastellaan kyläkoulujen henkilövähennysten lisäksi yhtenäiskoulun aloittamiseen liittyviä virkarakenteita oppilasmäärää ja opetustunteja vastaavaksi. Henkilöstön vähennystarve on kaksi henkilöä.

Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviidan mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa käydään läpi koko koululaitoksen virkarakenteet.

Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa kunnan talouden tasapainottamispakettia. Sivukoulut lakkauttamalla tavoitellaan ensi vuonna 223 000 euron, ryhmisten osalta 13 400 euron ja yhtenäiskoulun osalta 85 000 euron säästöjä.

 Yhteistoimintaneuvottelut käydään yhteistoimintakomiteassa, jossa ovat edustettuna sekä kunnan edustajat että työnantajaliittojen paikalliset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Neuvottelut päättyvät aikaisintaan kuuden viikon kuluttua neuvottelujen alkamisesta.

Yt-neuvotteluiden lisäksi kunta käynnistää erityisselvitykset teknisen toimen ulkoistuksesta, virkarakenteiden uudelleentarkastelusta ja uudelleenorganisoinnista sekä päivystysrinkien yhdistämisestä. Myös kunnan sihteeripalvelujen tiimitys sekä talous- ja palkkahallinnon mahdollinen ulkoistaminen selvitetään. Erikoisselvitysten käynnistämisestä päätti 2.2. kunnanhallitus.

Lue lisää keskiviikon paperi- tai näköislehdestä.

Julkaistu 30.01.2015 10:24