Ehdollinen sote-palvelusopimus valmistui

Virrat on hyväksynyt. sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusopimuksen Keituri Oy:n kanssa. Paperit allekirjoitettiin 25. helmikuuta.
- Tehdyn sopimuksen tarkoituksena on turvata sote-lähipalvelut Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan maantieteellisellä alueella laadultaan ja saatavuudeltaan vähintään nykytasolla, kertoo Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki.
- Tämän varmistettaan siten, että palvelut tuotetaan molempien kuntien asukkaille Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan osoittamissa tiloissa.

Koska valtakunnallisen sote-järjestämislain tilanne on edelleen epäselvä, sopimus on laadittu ehdollisena. Mikäli sote-lain käsittely raukeaa siten, että lakia ei vahvisteta, sopimus ei sido osapuolia

Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan vuonna 2012 tekemä yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluista jatkuu ennallaan. Siinä sovitun mukaisesti yhteislautakuntana jatkaa perusturvalautakunta voimassa olevien johtosääntöjen mukaan.

Allekirjoitetun sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueelle 1.1.2016 alkaen vastaa Virtain kaupungin täysin omistama Keituri Oy. Tilaajana sopimuksessa toimii Virtain kaupunki.

Sopimus on kestoltaan 15 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus kattaa kaikki Virtain kaupungin järjestämisvastuulla olevat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nykytasoiset ja -laajuiset sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta viranomaistoimintoja kuten sosiaalipalveluiden asiakaskohtainen päätöksenteko.

Virtain kaupunki järjestää konsernipalveluina palveluntuottajan kirjanpidon, palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kiinteistönhoidon, laitoshuollon ja puhtaanapidon, ateriapalvelut sekä IT-palvelut.

Keituri Oy on sitoutunut ottamaan sopimuksen voimaan astuessa Virtain kaupungin sopimuksen piiriin kuuluvissa työtehtävissä työskentelevät työntekijät, joiden työsuhde jatkuu liikkeen luovutusajankohdan jälkeen, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n ja työsopimuslain 1:10 §:n liikkeenluovutuslausekkeen mukaisesti.

Tehdyssä sopimuksessa on varauduttu myös siihen, että se siirtyisi lainsäädännön johdosta uudelle järjestäjä-/tuottajavastuutaholle. Tässäkään tilanteessa sopimuksen kesto tai palvelujen sisältö tai laajuus ei muutu, vaan sopimus sitoo tilaajan sijaan tullutta tahoa sellaisenaan sopimuskauden loppuun saakka.

­- Sopimus on siten konkreettinen kuvaus siitä, mitä lähipalvelut ovat tulevaisuudessa, Vesa Haapamäki sanoo

Julkaistu 03.03.2015 17:46