Koulujen tarpeesta halutaan kunnon selvitys

Sivukoulut. Sivistystoimen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tämän kuun alussa ilman irtisanomisia. Tämä on aiheuttanut kuntalaisissa epätietoisuutta, lakkautetaanko Visuveden ja Pekkalan kouluja, vaikka kunnanvaltuusto päätti asiasta säästöpaketin yhteydessä sekä viime kesäkuussa että syyskuussa.

Vs. kunnanjohtaja Janne Vainikaisen mukaan yt-neuvotteluissa käsiteltiin ensisijaisesti sivistystoimen henkilöstön tarvetta, ei suoranaisesti koulujen lakkauttamista. Selvitystä koulutilanteesta ryhdytään tekemään toukokuussa kiireisellä aikataululla sivistystoimenjohtaja Riitta Juusenahon aloitettua työnsä.

Vainikainen kertoo, että valtuutetut päättävät koulujen jatkosta talousarvion hyväksymisen yhteydessä tämän vuoden marras-joulukuussa. Kunnanvaltuusto voi harkintansa mukaan tehdä säästöohjelmasta poikkeavan ratkaisun. Tämä ei kuitenkaan poista kunnan velvoitetta tasapainottaa lähivuosina taloutensa ja kattaa taseeseen kertynyt alijäämä 2,2 miljoonaa euroa.

Ruovesi-lehti kysyi, mitä valtuutetut ajattelevat tällä hetkellä koulujen tilanteesta. Vastauksen antoivat kaikki 27 valtuutettua, osa tosin ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

Lue valtuutettujen kommentit lehdestä.

Julkaistu 22.04.2015 15:02