Koululaiset saavat valita lisää liikuntaa

Kuntalaisaloite. Ruoveden yhteiskoululaiset saavat mahdollisuuden valita lisää liikuntaa valinnaisaineekseen. Yli kaksisataa nimeä sisältänyt aloite ja asiasta käyty laaja julkinen keskustelu vaikuttivat sivistystoimenjohtaja Riitta Juusenahon mukaan siihen, että kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle siirtyviltä oppilailta tiedustellaan lähiviikkoina uudelleen valinnaiset aineet.

Asiasta päätti sivistyslautakunta 10. kesäkuuta. Lautakunta peruutti samalla kunnan opetussuunnitelmaan 2006 tehdyn kyseisiä aineita koskevan muutoksen ja palautti sen tältä osin alkuperäiseen muotoon.

Juusenahon mukaan kuntalaisaloitteen viesti on selkeä: liikunta halutaan koulun valinnaisainetarjontaan mukaan. Hänestä oli perusteltua tarkastella päätöstä uudelleen nyt, koska uusi opetussuunnitelma tulee käyttöön vasta vaiheittain eri luokka-asteilla.

Adressia luovuttamassa ollut Kati Salmi riemuitsee uudesta mahdollisuudesta.

– Todella hienoa! Yhteiskoulussa liikuntaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, miettii Salmi, jonka kolme poikaa ovat lähivuosina tulossa yläluokille.

Hänestä aloitteen luovuttamisen jälkeen kesti kauan, ennen kuin mitään tapahtui, ja välillä tuntui siltä, että asia haudataan.

– Päätös lisää luottamusta siihen, että kuntalaisia kuullaan.

Koska syksyllä 8. ja 9. luokille menevät ovat esittäneet toiveensa jo helmi-maaliskuussa, heiltä joudutaan kysymään valinnasta uudelleen. Postissa lähtee tämän viikon aikana kysely, johon pitää vastata viimeistään 6. heinäkuuta.

Vanhempien viime vuoden lopussa aloittaman adressin tavoitteena oli liikunnan kahden tunnin valinnaisuuden ottaminen takaisin kunnan opetussuunnitelmaan. Sivistyslautakunta esitti huhtikuun lopussa kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite ei aiheuta muutoksia valinnaisaineiden tarjontaan. Koska kunnanhallitus katsoi, että asia ei kuulu sen tai valtuuston toimivaltaan, asia palautettiin lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi.

Julkaistu 17.06.2015 09:01