Sote-yhtiön palvelusopimus hyväksyttiin

Palvelusopimus. Virtain ja Ruoveden sote-lähipalvelut tuottaa ensi vuoden alusta lähtien Keiturin Sote Osakeyhtiö. Virtain kaupunginhallitus hyväksyi eilen (24.6.) sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusopimuksen. Sopimuksella halutaan turvata sote-lähipalvelut Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan alueella laadultaan ja saatavuudeltaan vähintään nykytasolla. Lähipalvelut tuotetaan asukkaille Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan osoittamissa tiloissa kummassakin kunnassa.

 Virtain kaupungin sataprosenttisesti omistama Keiturin Sote Oy vastaa palvelujen tuottamisesta, tilaajana sopimuksessa toimii Virtain kaupunki. Sopimus on kestoltaan 15 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Sopimus kattaa kaikki Virtain kaupungin järjestämisvastuulla olevat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nykytasoiset ja -laajuiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Työntekijät, joiden työsuhde jatkuu liikkeenluovutusajankohdan jälkeen, tulevat siirtymään liikkeenluovutuslausekkeen mukaisesti Keiturin Sote Oy:n palvelukseen. Henkilöstön siirrosta laaditaan erillinen sopimus.

Palveluopimuksessa on varauduttu myös siihen, että se siirtyisi lainsäädännön johdosta uudelle järjestäjä-/tuottajavastuutaholle. Tässäkään tilanteessa sopimuksen kesto, palvelujen sisältö tai laajuus ei muutu, vaan sopimus sitoo tilaajan sijaan tullutta tahoa sellaisenaan sopimuskauden loppuun saakka. Sopimus on siten konkreettinen kuvaus siitä, mitä lähipalvelut ovat tulevaisuudessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa käydyssä neuvottelussa todettiin, että yhteistyön jatkumiselle on hyvät edellytykset. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hankintakäytäntöihin ei uudella toimintamallilla ole vaikutusta, vaan yhteistyö jatkuu nykymuodossaan.

Julkaistu 25.06.2015 15:37