Kunta loukkasi opettajan sananvapautta

Huomautus kunnalle. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Ruoveden yhteiskoulun rehtorille huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Kunta antoi opettajalle syksyllä 2012 kirjallisen varoituksen tämän vanhempainillassa käyttämän puheenvuoron johdosta. Opettaja oli ennalta valmistellussa puheenvuorossaan vanhempainillassa ilmoittanut olevansa lasten asialla ja tiedustellut, milloin oppilailla olisi mahdollisuus valita enemmän liikuntatunteja.

Koulun mielestä opettaja menetteli vastoin opetussuunnitelmaa ja ajoi omaa etuaan.
Oikeusasiamies ei kuitenkaan löytänyt asiassa perusteita puuttua opettajan sananvapauteen
– Kyse on mielestäni ollut ensisijassa lasten edun nimissä käytetystä, lasten hyvinvointiin liittyvästä puheenvuorosta, jolla on yleistä merkitystä ainakin paikallisesti, sanoo Petri Jääskeläinen.
Hän katsoo, että varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista.Oikeusasiamiehen mielestä on luontevaa, että liikunnanopettaja ottaa esiin oman alansa kysymyksiä ilman, että se on oman edun tavoittelua.

Oikeusasiamies toteaa lisäksi, että ennen varoituksen antamista kunnassa ei ollut riittävästi arvioitu virkamiehen sananvapauden suhdetta hänen lojaalisuusvelvollisuuteensa. Kirjallinen varoitus sananvapauden käytöstä ei ollut oikeasuhtaista ja välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.
– Tässä yksittäistapauksessa on mielestäni jääty varsin etäälle oikeudenmukaisesta tasapainosta yhtäältä virkamiehen sananvapauden ja toisaalta kunnan omien intressien välillä, toteaa Jääskeläinen.
Jääskeläinen varoittaa, että kirjallisen varoituksen kaltainen rangaistus sananvapauden käytöstä voi hillitä sananvapauden käyttöä kunnissa.

Kunnanhallituksen tulee ilmoittaa oikeusasiamiehelle syyskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä on antanut aihetta.
Oikeusasiamies tutki asiaa opettajan tekemän kantelun johdosta.

Linkki oikeusasiamiehen päätökseen.

Lisätty 30.6. klo 17 linkki oikeusasiamiehen päätökseen.

Julkaistu 29.06.2015 17:30