Rengasniemen virkistysalue vilkkaampaan käyttöön

Arvio. Kunnan virkistysaluetta Rengasniemessä halutaan kehittää. Aluetta kävi viime torstaina katsomassa kunnan tekninen johtaja Harri Apell Ruoveden Kanoottipurjehtijoiden hallituksen jäsenten kanssa. Paikka todettiin kauniiksi, erilaiseen virkistymiseen sopivaksi ja mainioksi rantautumispaikaksi melojille.
Noin kahden ja puolen hehtaarin alue on merkitty kunnan kaavaan virkistys- ja viheralueeksi jo vuodesta 1972, mutta sille ei ole tehty mitään. Se nousi tietoisuuteen nyt, kun kunta myi metsätiloja sen ympäriltä.
Luonnontilainen rantakaistale on vehmasta sekametsää, ja siihen on merkitty erityisiä luontoarvoja, kuten lähteikköjä ja lehtomaisia alueita. Virkistysalueelle vie Rengasniementie, jonka päässä on kääntymispaikka.

 Harri Apell pohtii mahdollisuutta, että alueen suunnittelu laitettaisiin alulle. Yksi mahdollisuus siihen voisi olla Vene vie -hanke, joka selvittää Pirkanmaan vesistömatkailun kehitystarpeita. Hankkeessa on parhaillaan kartoitusvaihe vesistöjen käyttäjien toiveista. Konkreettisia toimenpiteitä aletaan myös käytännössä toteuttaa, jos hanke saa jatkoa ja rahoituksen vuosille 2016–18.
– Kehittämisideoita voi lähettää vielä heinäkuun ajan, projektipäällikkö Arto Lammintaus Tampereen kaupungin satamatoimistosta kertoo.
Niitä voivat lähettää yhtä lailla veneilijät, melojat kuin muutkin vesillä tai vesistöjen ääressä liikkuvat. Mielipiteitä, ideoita ja palautetta voi antaa satamista, rantapaikoista, matkailusta, huviveneilystä, välinevuokraus- tai markkinointi-ideoista.
Aluetta tarkastellaan kaikkien kuntalaisten kannalta. Koska Ruoveden Kanoottipurjehtijat selvittelevät parhaillaan Ruoveden alueelta paikkoja, joissa melojat voisivat pysähtyä, leiriytyä ja vaikkapa yöpyä teltoissa isommallakin porukalla, sen jäseniä kävi tutustumassa myös Rengasniemeen.
– Tässä olisi hyvä paikka kajakkien rantautumiseen. On kova hiekkapohjakin, Helena Korppoo, Pentti Sahi ja Jukka Sysikumpu pohtivat rannassa.
Heidän mielestään paikka sopisi melojille hyvin, kun rantapusikkoa vähän raivattaisiin. Myös laavu ja tulentekopaikka olisi hyvä olla. Niitä voisi tehdä myös talkoilla.
Muita virkistyskäyttömahdollisuuksia alueella ovat esimerkiksi retkeily, marjastus, sienestys sekä lintujen ja luonnon tarkkailu. Alueella on rakennusoikeutta enintään 40 neliölle rakennuksia, jotka palvelevat alueen käyttötarkoitusta.

Julkaistu 01.07.2015 11:29