Ruovedelle sudenkaatolupa

Metsästys. Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen ja turvallisuusuhkan perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Ruovedellä. Riistapäällikkö Jani Körhämön mukaan sudenkaatoluvan saaminen on tiukkaan säädeltyä ja melko harvinaista. Luvan hakijana oli Pourun Erämiehet.
- Luvan saamiseksi on täytynyt aiheutua merkittävää tuhoa, eikä muita tapoja estää vahinkoa ole olemassa, Jani Körhämö sanoo.

Sudet ovat  tappaneet lyhyen  ajan kuluessa kahdesti lampaita samalla tilalla. Lisäksi sudet ovat liikkuneet  toistuvasti pihapiirissä ja asutuksen läheisyydessä. Myös susien aiheuttamat lammasvahingot on tehty asutuksen välittömässä läheisyydessä.

Körhämön mukaan liikkeellä on ollut useampi susi.
- Tietoa on kahden kokoisista purukalustoista, joten vähintään kahdesta yksilöstä täytyy olla kyse.

Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle vahinkojen kohteena olleelle tilalle ja sen välittömään lähiympäristöön, jotta voidaan varmistua pyynnin kohdentumisesta vahinkoja aiheuttaneeseen susiyksilöön. Poikkeuslupa ei mahdollista pyyntiä laajemmalla alueella.

Sudenkaatoluvan avulla pyritään estämään ennen kaikkea välittömiä lisävahinkoja.
- Ehkä jatkossa aitaamisella voidaan vahinkoja estää, mutta tähän hätään siitä ei ole apua, Suomen Riistakeskuksen riistapäällikkö Jani Körhämö sanoo.

Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot  tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset. Poikkeuslupa on voimassa 21 vuorokautta.  Luvan voimassaolo alkoi tänään.

Julkaistu 31.07.2015 12:24