Koulutie kutsuu taas

Lukukausi. Koulutyö alkaa Ruovedellä tiistaina. Koulunsa aloittaa silloin 483 koululaista. Suurin osa heistä sijoittuu yhteiskoulun tiloihin.
Yhteiskoulun perusopetuksen 7.-9. -luokilla työnsä aloittaa 149 nuorta.
Lukiossa opiskelee tänä syksynä 96 lukiolaista. Ruoveden lukion ensimmäisen vuosikurssin aloittaa 37 uutta opiskelijaa. Heistä 16 on valinnut ratsastuslinjan, toinen puoli opiskelee yleislinjalla.

Alakouluista eniten oppilaita on Kirkonkylän koululla, jossa on tänä syksynä 172 koululaista. Ekaluokkalaisia on 24.
Visuveden koulussa oppilaita on 1.-6. -luokilla 38. Heistä ekaluokkalaisia on 3 ja eskarilaisia 5. Pekkalassa on niin ikään 38 oppilasta. Viisi heistä on esikoululaisia ja viisi ekaluokkalaisia.
Visuvedellä ja Pekkalassa esikoululaiset opiskelevat 1.-2. -luokkalaisten kanssa, kirkonkylällä esiopetusta annetaan Kirkonkylän päiväkodilla. Siellä esikouluopetusta tarjotaan tänä syksynä kahdessa ryhmässä. Esikoululaisia on keskustassa 27.
Iltapäivätoimintaa on tarjolla Pekkalan ja Kirkonkylän kouluilla.
Koulujen lukujärjestyksiä viilataan vielä, koska 8.-9. -luokkalaiset saivat  kesän aikana valita valinnaisaineensa uudestaan. Lehden saamien alustavien tietojen mukaan liikuntaa oli valittu huomattavasti aiempia vuosia enemmän.
Sivistyslautakunta päätti 16. kesäkuuta palauttaa kunnan opetussuunnitelman alkuperäiseen muotoonsa ilman valinnaisaineita koskevia rajoituksia. Muutoksen taustalla oli kuntalaisten keräämä adressi ja kuntalaisaloite, joissa toivottiin kouluun lisää liikuntaa.
Yläkoulun lukujärjestyksen muutos vaikuttaa myös muiden koulujen lukujärjestyksiin, sillä valinnaisaineiden aineenopettajat opettavat myös lukiossa ja alakouluilla.

Opettajakunta on kouluilla pysynyt lähes entisellään, samoin avustajat. Uusina opettajina yhteiskoulussa aloittavat opinnonohjaaja Juha Kinnunen ja historiaa, uskontoa, psykologiaa ja filosofiaa opettava Tuomas Kankaanpää.
Koulut alkavat tiistaina kirkonkylällä kello 8.50 ja Visuveden ja Pekkalan kouluissa kello 8.40. Koulukuljetukset on järjestetty samalla lailla kuin viime vuonna. Lukujärjestysmuutokset saattavat vielä vaikuttaa aikatauluihin jonkin verran. Koulukuljetuksista voi kysellä tarvittaessa kouluilta ja sivistystoimesta.

Julkaistu 05.08.2015 09:21