Jätevedet kunnan hoitoon

Jätehuoltojaosto.Ruovesiläisten kiinteistönomistajien sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset ja kuljetukset järjestää kunta vuoden 2017 alusta. Asiasta päätti alueellinen jätehuoltojaosto. Se totesi, että kunnan toivoman vanhan mallin jatkamiseen ei ole riittäviä perusteluita. Päätöksessä todettiin muun muassa:
Edelleen paljon kiinteistöjä on järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella, lainsäädännössä annettuja tyhjennysvälejä ei noudateta ja lietettä päätyy kunnan alueella myös tuntemattomiin paikkoihin.

Ruoveden hakemus hylättiin yhdeksän muun kunnan hakemuksen kanssa 30. syyskuuta. Kunnalla on vielä mahdollisuus tehdä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, mutta käytännössä asia on jätehuoltojaoston suunnittelijan Mari Karjalaisen mukaan selvä.
– Kunnille jätettiin mahdollisuus ja reilusti aikaa järjestää asiat kuntoon. Nyt pitää edetä ja päästä tekemään toimenpiteitä.
Jätehuoltojaosto päätti asiasta jo vuonna 2013, jonka jälkeen kunnilla oli noin puolitoista vuotta aikaa hakea erivapautta.

Karjalainen vakuuttaa, että päätös tarkoittaa sako- ja umpilietekaivojen omistajien parasta. Tyhjennykset jatkossa hoitava Pirkanmaan Jätehuolto Oy on jäsenkuntien omistama yritys eikä sen ole tarkoitus kerätä toiminnallaan voittoa. Hinnat saattavat joissakin tapauksissa jopa laskea, koska kuljetusreitit pystytään suunnittelemaan ohjatusti.
– Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa kuntien puolesta ja yrittää saada työt edullisiksi asiakkaille.
Karjalainen näkee positiivisena myös, että yritysten toiminta saadaan valvontaan ja että yksityisen kiinteistönomistajan velvoite hoitaa jätevesikuljetus poistuu ja siirtyy taholle, jolle se kuuluu, eli kunnalle. Kunnat taas hyötyvät jätehuoltojaostolle ja Pirkanmaan Jätehuollolle keskitetystä toiminnasta siten, että työmäärä kunnissa ei lisäänny.

Yrittäjiä tiukka kilpailutus epäilyttää. Ruovedellä likakaivojen tyhjäyksiä tekevä yrittäjä Pasi Koskinen ei näe rengin hommaan ryhtymistä hyvänä, vaikka ilmoittautuikin tarjouskisaan. Vain ilmoittautuneet ja kriteerit täyttävät yritykset saavat kevättalvella tulevan tarjouspyynnön.
Jos tarjous hyväksytään, hänen yrityksensä jatkaa likakaivojen tyhjennyksiä. Jos ei, yrityksessä keskitytään enemmän muihin töihin, sillä loka-ajot ovat vain pieni osa yrityksen palveluista.
Päätös voi kuitenkin tarkoittaa kuoliniskua joillekin yrittäjille.
– Tässähän on lopputili annettu kaikille. Nyt voi kuka tahansa tilata loka-auton, mutta vuoden 2017 alusta asian hoitaa kuntayhtiön monopoli. Osa yrittäjäporukasta tekee työtä jatkossakin, mutta puolet tippuu pois, Koskinen tuumailee.

Julkaistu 15.10.2015 10:01