Kalliotaide syynissä

Kirnusalmen kalliomaalaukset ovat suhteellisen nuoren ikänsä vuoksi merkittäviä ennemminkin maiseman ja kulttuurihistorian kuin arkeologian kannalta.
Näin pohtivat Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija ja arkeologi Vadim Adel sekä vs. rakennustutkija Anna Lyyra-Seppänen ja Pirkanmaan aluetaidemuseon amanuenssi Marja-Liisa Linder, jotka tutkivat Kirnusalmen kalliomaalauksia viime viikon tiistaina.


Ruoveden taideyhdistys oli pyytänyt kalliomaalauksista maakuntamuseon lausuntoa niiden mahdollista uudelleenmaalausta ajatellen.
– Me pohdimme, miten kulttuuriympäristö ja sen arvokkaat piirteet pitäisi tässä tapauksessa huomioida, Adel Vadim kertoo.

Julkaistu 20.10.2015 16:29