Lupavalmistelijaa haetaan kunnan sisältä

Oikaisu. Ruovesi-lehden lupavalmistelijan palkkaamista rakennusvalvontaan koskevassa uutisessa oli virhe. Uutisessa kerrottiin, että ympäristölautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lupavalmistelijan toimen perustamista ja palkkaamista vuoden 2016 alusta. Ympärisölautakunta päätti kuitenkin, että se ehdottaa kunnanhallitukselle, että lupavalmistelija etsitään  kunnan sisältä, ja että rakennusvalvonnalle osoitetaan riittävät resurssit tehtävän hoitoon jo 1.11.2015 alkaen. Laskennalliset palkkakulut ovat noin 40 000 euroa vuodessa.


Rakennusvalvonnan kiireisin aika on huhtikuusta-lokakuuhun, jolloin rakennustarkastajan työaika menee suurimmalta osin tarkastuksiin, rakentamisen neuvontaan ja ohjaukseen. Kiivaimpana rakennusaikana lupakäsittelyaikojen pitäisi pysyä kuitenkin kohtuullisina. Turhia viivytyksiä ei saisi olla. Lisäksi toimiston olisi voitava olla auki myös kesäaikana.
Lupien käsittelyajat kasvavat tällä hetkellä koko ajan resurssien puutteen vuoksi. Tavoiteltuun kolmen viikon lupakäsittelyaikaan ei päästä.

Tällä hetkellä rakennusvalvonnassa työskentelee rakennustarkastaja ja kanslisti, kun esimerkiksi vuosin 2008–2014 henkilömäärä vaihteli kolmesta neljään ja puoleen.

Julkaistu 22.10.2015 14:32