Terveyskeskukselle heltisi kahdeksan miinus

Asiakaskysely. Terveyskeskuksen palveluista tehty asiakaskysely osoittaa, että Ruovedellä on onnistuttu monessa asiassa.

Perusturvajohtaja Jaana Männikön mukaan suurin osa sekä Ruovettä että Virtoja koskevasta palautteesta oli positiivista, mutta kehitettävääkin tuli ilmi. Hänestä hyvänä puolena pidettiin päivystyksen laajentamista viikonloppuihin.

–Negatiivisena asiana, ehkä hieman yllätyksellisesti, nousi esiin henkilöstön käytös asiakkaita kohtaan molemmissa terveyskeskuksissa.

Ruoveden asiakkaat antoivat viime heinäkuussa teetetyssä kyselyssä terveyskeskuksen yleisarvosanaksi tyydyttävän 7,7 asteikolla 1–10. Virtain terveyskeskuksen saamat arviot ovat lähes kautta linjan heikompia kuin Ruovedellä, ja yleisarvosanaksi jää siellä välttävä 6,4.

Ruoveden heikoin lenkki löytyy kohdasta, jossa kysytään, onko pääsy terveyskeskukseen vaivatonta puhelimitse: vain viisi prosenttia oli täysin samaa mieltä ja liki puolet (46 %) hieman samaa mieltä.

Lue lisää 18.11. lehdestä.

Julkaistu 18.11.2015 13:29