Keiturin sote aloittaa maaliskuun alussa

Terveyspalvelut. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Keiturin Sote Oy:lle sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat toimiluvat. Tämä mahdollistaa sen, että sote-palveluiden tuottaminen Virtain-Ruoveden yhteistoiminta-alueella alkaa Keiturin Soten johtamana toimintana 1. maaliskuuta.

Toiminnan alkaessa lähes 450 Virtain kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluksessa olevaa viranhaltijaa ja työntekijää siirtyy Keiturin Soten palvelukseen vastaaviin tehtäviin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja työsopimuslain liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen.
Palveluiden tuotanto jatkuu yhteistoiminta-alueen kuntien osoittamissa tiloissa Virroilla ja Ruovedellä.

Viranomaistoimintaa hoitaa jatkossakin Virtain kaupunki. Keiturin Sote Oy:n ja Virtain kaupungin välisessä sopimuksessa tilaajana toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen perusturvalautakunta.

Tässä vaiheessa toimilupaa ei haettu suun terveydenhuollon palveluille eikä työnterveyshuollon palveluille, vaan nämä palvelut jatkuvat Virtain kaupungin toimintana yhteistoiminta-alueella.

Keiturin Sote Oy on Virtain kaupungin omistama osakeyhtiö, joka jatkossa huolehtii sopimuksen perusteella Ruoveden ja Virtain sote-palveluista. Toimilupien saanti mahdollistaa kuntalaisille tärkeiden lähipalvelujen säilymisen Virroilla ja Ruovedellä sekä toiminnan edelleen kehittämisen alueen kuntien omista lähtökohdista. 

Julkaistu 01.02.2016 12:05