Sointulassa alkoivat hakkuut

Metsänhoito. Ruoveden kunta tekee Sointulan alueella harvennushakkuita talven ja kevään aikana.

Ensi- ja harvennushakkuiden suorittamisesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry.
Harvennuskohteet sijaitsevat asutuksen läheisyydessä, joten metsätyöt tehdään pääosin perinteisin menetelmin. Sointulassa työskentelee hakkuutyömaan aikana kaikkiaan kolme metsuria.
Metsänhoitoyhdistys Poh-jois-Pirkka ry:n metsäasiantuntijan Ville Haaviston mukaan erityisesti turvallisuusnäkökohdat puoltavat perinteisiä menetelmiä monitoimikoneen sijaan.
– Joitain syrjäisempiä kohtia saatetaan harventaa koneellisesti, mutta asutuksen läheisyydessä monitoimikoneille ei pystytä jättämään tarpeeksi laajaa varoaluetta.

Myös metsän käsittelyn tapa sopii Sointulassa konekorjuuta paremmin metsurien tehtäväksi. Harvennettava metsä toimii omakotialueen melu- ja pölyesteenä lähellä kulkevan kantatie 66:n suuntaan.
– Tällä alueella poiketaan tavallisen talousmetsän käsittelytavoista ja normaaleista metsänkäytön malleista. Alue pyritään pitämään metsäisenä ja lisäksi pyritään säästämään pientä puuta, Haavisto sanoo.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry vastaa myös harvennushakkuista, joita tehdään parhaillaan Haapasaarentien ja Laivarannan välisellä alueella. Metsämaa on Ritoniemen tilayhtymän omistuksessa.
– Runebergin lähteen ympäristö jätetään tietysti koskemattomaksi. Muuten pyritään luomaan rannasta puistomainen ja avara, Ville Haavisto kertoo.

Lue lisää keskiviikon Ruovesi-lehdestä.

Julkaistu 17.02.2016 08:55