Maisema-alueen vaikutus epäselvä

Alueidenkäyttö. Honkalakodin ravintola Huldassa järjestettiin viime viikon keskiviikkona yleisötilaisuus, jossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kertoa mielipiteensä ehdotuksesta, jonka mukaan Ruoveden reitti liitetään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon.

Näkemyserot siitä, mitä valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet todellisuudessa tarkoittavat esimerkiksi maankäytön kannalta, ovat herättäneet paljon keskustelua valtakunnallisestikin, mutta vastauksia on toistaiseksi saatu vähän.
Ruovedellä järjestetty yleisön kuulemistilaisuus ei tuonut poikkeusta aiheesta käytävään keskusteluun. Vastauksia etupäässä maanomistajien mieltä askarruttaviin kysymyksiin oli tarjolla niukanlaisesti.
Kysymyksiin olivat vastaamaassa Ruoveden reitin inventoinut maisemasuunnittelija Katriina Koski, joka edusti ProAgria Etelä-Suomea ja Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisia sekä suunnittelija Tiina Schultz Pirkamaan ely-keskuksesta. Tilaisuuden järjestivät Ruoveden kunta ja MTK-Ruovesi. Yleisötilaisuuteen osallistui reilut 50 henkeä.

Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ovat ympäristöministeriön alaisuudessa toimivan työryhmän valitsemia maaseudun edustavimpia ja elinvoimaisimpia maisema-alueita. Nykyiset 156 valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta on valittu valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen perusteella.
Vuosina 2010-2014 merkittävät maisema-alueet on käyty läpi uudestaan. Uuden inventoinnin perusteella valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden joukkoon ehdotetaan lisättäväksi 60 aluetta ja poistettavaksi 20 maisema-aluetta.
Ruoveden vesistöreittiä ehdotetaan valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi, koska selvityksen mukaan reitillä yhdistyvät maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Erämainen reittivesimaisema rantapeltoineen edustaa myös suomalaista maisemaihannetta, joka kehittyi 1800-luvulla.

Kartta ehdotetusta alueesta on nähtävillä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Ruoveden kunnan lausunto aiheesta tullaan käsittelemään ympäristölautakunnassa 17.3. Lisäksi lausunto on esillä kunnanhallituksessa 22. maaliskuuta.
MTK:n lakimiehen Simo Takalammin mukaan maanomistajien kiinnostus valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita kohtaan on ollut yleisesti ottaen vähäistä.
– On positiivista, että täällä Ruovedellä on oltu hereillä, koska ehdotettu alue on pinta-alaltaan merkittävä, Takalammi totesi.
Järjestetty kuulemistilaisuus ei vakuuttanut kaikkia. Vastauksia olennaisiin kysymyksiin oli tarjolla liian vähän etenkin päätösprosessin aikatauluun nähden. Virallinen määräpäivä lausuntojen jättämiselle oli 15.3. Ely-keskuksen mukaan ministeriö on kuitenkin luvannut lausunnoille jatkoaikaa.
– Tietoa pitäisi olla enemmän, kun me nyt joudumme vastaamaan tähän ehdotukseen. Tässä on kyse siitä, että ihmiset joutuvat päättämään maaomaisuudestaan, ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jouni Neste totesi.

Lue lisää keskiviikon Ruovesi-lehdestä.

Julkaistu 17.03.2016 11:19