Kolme osuuspankkia yhteen

Fuusio. Ruoveden Osuuspankki, Mäntän Seudun Osuuspankki ja Oriveden Seudun Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä Pohjois-Hämeen Osuuspankiksi.
Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallinnoissa koko kevään ajan. Lopullinen päätös fuusiosta tehdään Mäntän ja Oriveden osuuskuntakokouksissa ja Ruoveden edustajistossa tämän vuoden aikana. Mikäli päätökset ovat myönteisiä, voisi uusi pankki aloittaa toimintansa 1. toukokuuta 2017.

Keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pankit kertoivat yhdistymisneuvottelujen sujuneet positiivisessa hengessä. Kaikki pankit ovat taloudellisesti vahvoja. Yhdistymiseen päädyttiin pankkien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti. Etenkin digitalisaatio muuttaa toimintatapoja. Finanssilaitoksesta pyritään kohti monialaista palvelua.

Pohjois-Hämeen Osuuspankin konttoriverkosto säilyisi yhdistymisen jälkeen toistaiseksi ennallaan ja kolmen pankin henkilöstö siirtyisi uuteen vanhoina työntekijöinä.
Suunnitelman mukaan uuden pankin toimitusjohtajaksi tulisi Pertti Pyykkö Orivedeltä ja varatoimitusjohtajaksi Leena Selkee Ruovedeltä. Mäntän Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Markku Martikainen jää eläkkeelle. Mäntän Seudun Osuuspankin johtajana jatkaisi Ritva Vuorisalo. Pankin hallintokaupunki olisi Mänttä ja kotipaikka Orivesi.

Uuden pankin palveluksessa olisi yhteensä 67 henkilöä. Sen tase olisi 567 miljoonaa euroa, asiakasvarat 520, rahoitustoiminta 549 ja pankkitoiminta 1 078 miljoonaa euroa. Omien varojen määrä olisi 87 miljoonaa euroa.

Julkaistu 22.06.2016 16:03