Tarkastuksen tulos: lääkäreitä liian vähän

Tarkastuskäynti. Keiturin Sote Oy:n tuottamissa perusterveydenhuollon palveluissa on havaittu joukko epäkohtia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avin) osoittamat puutteet ovat karua kuultavaa.

Avin aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo kertoo, että lääkäreitä on liian vähän eikä määrä vastaa lupahakemuksessa esitettyä. Etenkin vuodeosastojen käytettävissä lääkäreitä on niukasti. Miilunpalo huomauttaa, että Keiturin Sote on jo ryhtynyt paikkaamaan vajetta.

Ongelmana on lääkäreiden ja osittain muunkin henkilöstön vaihtuvuus. Lääkäreiden vähyys on ilmeisesti vaarantanut potilasturvallisuutta. Lisäksi lääketieteen opiskelijoiden osuus on suuri, eikä heille ole määrätty laillistettua lääkäriä ohjaajaksi.

Lue lisää Ruovesi-lehdestä 20. heinäkuuta.

Julkaistu 20.07.2016 09:12