Lähteen puhdistaminen iso työ

Ympäristö. Pirkanmaan Ely-keskus on aloittanut luonnontilaisten ja luonnontilaisten kaltaisten lähteiden kartoittamisen Ruovedellä. Pirkanmaan ely-keskuksen Annukka Galkin aloitti urakan viime viikon keskiviikkona Runebergin lähteeltä.

Maastokäynnit liittyvät pohjavesialueiden tietojen ajantasaistamiseen, jonka ely-keskus käynnisti keväällä. Ruovedellä arvioitavia lähteitä, tihkupintoja, lähteikköjä ja noroja on kaikkiaan noin 50. Jokaisella kohteella Galkin etsii ja valokuvaa pohjaveden purkautumispaikat sekä tutkii, löytyykö alueelta kasveja, jotka ovat riippuvaisia pohjavedestä.
– Pohjavesi on neljä tai viisi asteista, eikä lämpene kesälläkään kuin noin kahdeksaan asteeseen. Tasaisen viileä vesi on tärkeä elinympäristö joillekin pohjavedestä riippuvaisille kasveille, jotka ovat pääasiassa sammalia, Galkin kertoo.
Runebergin lähteestä ei löydy harvinaisia sammalia, mutta lähteeltä virtaavasta ojasta löytyy kuitenkin purosuikerosammalta, joka on varsin yleinen pohjavedestä riippuvainen kasvi. Lähteen puolella on lähinnä levää.

Tilansa puolesta Runebergin lähde ei kuulukaan ely-keskuksen kartoituskohteisiin, vaan se on päätynyt Galkinin listalle muulla tavoin arvokkaana luontokohteena.
– Runebergin lähde ei ole ollut luonnontilainen pariin sataan vuoteen. Siinä mielessä se ei ole merkittävä, mutta virtaamaltaan lähde on merkittävä.  on selvitettävä ja korjattava, jotta lähteikön tila kohenee. – Jos jotain tehdään, niin se pitää tehdä pohjavesialueella. Pelkkä lähdealtaan puhdistaminen levistä auttaisi vuoden, korkeintaan kaksi. Galkin arvioi, että kolibakteerit lähteen veteen tulevat taajama-alueen viemäriverkosta, jonka vuotokohdat tulisi korjata. – Lisäksi ravinteiden käyttöä pohjavesialueella tulisi vähentää, mikä on tietysti hankalaa, kun on asutusta ja maataloutta. Pitkällä aikavälillä lähteen saisi kuitenkin puhdistettua, mutta nopeasti se ei tapahdu.

Lue lisää keskiviikon Ruovesi-lehdestä.

Julkaistu 24.08.2016 15:28