Tarvitaanko Ruovedellä lukio-opetusta?

Joskus viisikymmenluvun alkuvuosina 11-vuotias poika lähti oppikouluun ja ”koulukortteeriin”
Kirkonkylälle. On mahtanut murolelaispoikaa jännittää.
Myöhemmin poika pääsi ylioppilaaksi Ruoveden Yhteiskoulusta, opiskeli, teki töitä ja kantoi kortensa yhteiskunnan kekoon.

Joskus yhdeksänkymmentäluvun alussa edellä mainitun poika ei oikein tiennyt mitä tahtoi elämältä, niinpä hän valitsi lukion, jonka aikana oppi ymmärtämään ja kriittisesti tarkastelemaan ympäröivää maailmaa. Myöhemmin poika pääsi ylioppilaaksi Ruoveden lukiosta, opiskeli, tekee töitä ja yrittää kantaa kortensa yhteiskunnan kekoon. Vaikka lukio ei valmistakaan ammattiin, valmistaa se elämään, toimii ponnahduslautana jatko-opintoihin, ja siitä on vähintään yhtä paljon hyötyä kuin varhain saadusta ammattikoulutuksesta.
Nykymaailmaan ei valmistuta kerralla mutta lukiosta saadut opit ja hyödyt kestävät elinikäisen oppimisen polulla.

Miksi Ruovedellä tarvitaan lukiota? Onko sillä mitään väliä? Mielestäni on.
Pienessä maalaiskunnassa samat aineenopettajat opettavat niin yläkoulussa kuin lukiossakin, ja koska oppilaita on vähän, saadaan varmistettua, että opettajilla on riittävästi opetustunteja eli heillä riittää töitä.
Mikäli lukio-opetus loppuu joskus Ruovedeltä, seuraa siitä, että osalle opettajista ei enää ole tarpeeksi opetettavaa ja on todennäköistä, että he hakeutuvat muualle. Tästä seuraa se, että joidenkin aineiden kohdalla pätevien opettajien saanti perusopetukseen vaikeutuu huomattavasti, jos tarjolla on vain muutama opetustunti viikossa.

Omassa kunnassa järjestetty lukio-opetus mahdollistaa nuoren asumisen kotona, mikä ainakin vanhempia varmasti helpottaa. Jos lukio joskus loppuu, palaamme ajassa ainakin seitsemänkymmentä vuotta taaksepäin. Vain varakkaampien lapsilla on mahdollisuus muuttaa maakunnan pääkaupunkiin opiskelemaan. Tämänlaatuinen eriarvoistuminen ei saa tapahtua. Kaikilla pitää olla mahdollisuus opiskella niin paljon kuin halua riittää.
Uuden kumppanimme myötä olemme saaneet resursseja joista aikaisemmin emme osanneet edes uneksia, nyt on aika käyttää niitä. Yhdessä kehittäen saamme Saskyn monipuolisesta tarjonnasta poimittua juuri meille sopivat kurssit ja sisällöt. Rohkeasti esittämään hyviä ideoita!

Lukio-opetus ei Ruovedellä ole itsestäänselvyys. Lukiovertailussa hyvin pärjänneen koulumme säilymiseen voimme me kaikki vielä vaikuttaa sillä, miten asennoidumme ja tuemme omien lastemme peruskoulun jälkeisiä opintoja. Opettajienkin panos on merkittävä. Ruoveden lukiosta kannattaa olla ylpeä. Itse olisin erittäin ylpeä, jos omilla lapsillani olisi mahdollisuus tulla ylioppilaaksi Ruoveden lukiosta. He olisivat kolmatta peräkkäistä sukupolvea ruovesiläisiä ylioppilaita.

Kirjoittaja on sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Julkaistu 21.02.2017 17:37