Mihin suuntaat media?

Tätä pohditaan tänä päivänä kuumeisesti. Maailma on muuttunut ja tieto liikkuu lähes rajattomasti, eikä sitä välttämättä välitä enää tiedotusväline. Some on tehnyt lähes jokaisesta halukkaasta tiedon välittäjän. Kun jotain tapahtuu, on joku sen heti ikuistamassa, lataamassa nettiin tai livestriimaamassa.

Aina ei voi tietää, onko joku asia totta vai valetta. Osa todellisuudesta voi olla jopa jo virtuaalista. Robotitkin tekevät jo uutisia. Myös Suomessa.

Mikä on tiedotusvälineiden tulevaisuuden rooli? Tarvitaanko niitä ylipäätään enää nykyisessä muodossaan? Vai onko olemassa joku toinen tapa toimia, ehkä tehtäväkin?
Näitä pohdittiin viime viikolla paikallislehtien päätoimittajien kokoontumisessa Leppävirralla. Esille nostettiin neljä mielenkiintoista näkökulmaa tulevasta.

Ensimmäinen niistä on joukkoistaminen. Siinä suuret kansainväliset mediatoimijat joutuvat vetäytymään taka-alalle. Mediassa vallitsee vahva tee-se-itse-meininki. Start-up yrityksiä tulee ja menee nopealla vauhdilla.
    Toisessa visiossa jäljelle jää vain muutamaa globaali megaluokan toimija, jotka tuottavat ja jakavat kaikkea kulutustavaroista uutisiin personoituna. Journalisteille jäävät niin kutsutut niche-markkinat, pienet markkina-alueet, joiden asiakkaat ovat valmiit maksamaan erikoistuneista tuotteista. Perinteiset mediatalot kuolevat.
    Kolmannessa visiossa uskotaan teknologiaan ja hyperpaikalliseen sisältöön. Yhteisö ja journalistit tekevät yhteistä sisällöntuotantoa. Puhutaan paikallisesta ja alueellisesta kansalaisjournalismista. Journalistille jää tässä mallissa moderaattorin rooli.
Darwinin peli -näkökulmassa mediabisnes kehittyy läpinäkyvämpään suuntaan ja lisää vuoropuhelua yleisön kanssa. Perinteiset mediat ovat nahan luonnin jälkeen jälleen relevantteja ja lukijakato pysähtyy.

Paikallislehtien päätoimittat näkevät moderaattorin roolin yhdistettynä lehden luotettavaan brändiin mahdollisena kehityksen suuntana. Lehti toimisi eräänlaisena valvomona, jossa tieto tarkistetaan ja pidetään laadukkaana ja uskottavana. Tämä ei poissulje kuitenkaan perinteistä journalismia, eli hyvin toimitetun tiedon tarjoamista lukijoille.

Paikallislehtien tärkein kilpailuetu on sisällössä, jota eivät tee ketkään muut. Jo nyt osa sen toimittamasta materiaalista tulee lukijoilta.
En pidä olenkaan hullumpana, että lukijoiden läsnäolo näkyisi entistä enemmän. Paikallinen kansalaisjournalismi yhdistettynä läpinäkyvästi toimitettuun journalistiseen sisältöön on hyvä suunta.

Julkaistu 26.04.2017 00:23