Luen ja kirjoitan – olen olemassa

Kaikkihan osaavat lukea ja kirjoittaa! Miksi koulussa pitää opettaa äidinkieltä? Miksi pitää olla sellainen oppiaine kuin äikkä – nykyisin vielä kaksiosaisena: äidinkieli ja kirjallisuus? Eikö koulussa voisi opiskella jotain mielenkiintoisempaa? Lukioon tuleva osaa jo lukea ja kirjoittaa riittävästi ja sujuvasti – ainakin omasta mielestään.


Kuitenkin nyt on jopa valtakunnallisesti herätty siihen, että lukutaito on joka kymmenennellä nuorella huono, yleensäkin se on rapistunut ja pahimmissa uhkakuvissa jopa katoavaa. Jotain on pielessä siinäkin, jos 16-vuotias kysyy, saako äidinkielen kurssilla lukea kaunokirjallisuutta englanniksi – olisi kuulemma helpompaa. Saa lukea mutta ei äidinkielen tehtävää varten!

Lukutaito ei ole vain teknistä sisälukutaitoa; varsinkin syventyvä ja erilais

en lukemisen tasoja hallitseva taito on nykyään ja varmaan tulevaisuudessakin tärkeä kansalaistaito. Taidot täytyy jokaisen hankkia itse.
Lukeminen saa olla työlästä, hidasta, aikaa sekä keskittymistä vaativaa. Se myös palkitsee: parempana luku- ja kirjoitustaitona sekä parempana keskittymis- ja eläytymiskykynä. Kaunokirjallisuudella on erityismerkitys: se antaa meille mahdollisuuden elää useaa elämää ja sitä kautta myös kehittää elämässä tärkeää empatiakykyä.Elämme monimutkaisessa tekstien maailmassa, jossa informaation lähettämisen ja vastaanottamisen taitojen merkitys korostuu. Aikuiseksi kasvavien on tärkeää oppia olemaan tekstimaailmassa. 

Tärkeää on omalla äidinkielellään osata fiksusti kommunikoida suullisesti tilanteen mukaan. Tärkeää on osata lukea – ja ymmärtää – erilaisia aikuismaailman tekstejä ja kirjoittaa esimerkiksi työhakemus. Tärkeää on myös tajuta, milloin ja miten meihin yritetään vaikuttaa. Kaikki tämä vaatii nuorilta jatkuvaa omien äidinkielen taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Äidinkieli on ajattelun ja oman identiteetin perusta. Se on väline, jonka avulla olemme toistemme kanssa. Sen välineen pitäminen terävänä ja käyttövalmiina on meidän jokaisen asia: se on nuoren oma tehtävä, se on minun tehtäväni opettajana, se on kotien aikuisten tehtävä.
Lukemalla lapsi oppii tämän välineen sisällön – sanojen merkityksen ja vivahteet, lauseet, tarinan rakenteen. Siksi lapselle pitää lukea, senkin jälkeen kun hän jo lukee itse. Lukevan ja lukemiseen keskittyvän aikuisen malli on todettu olevan tärkein vaikutin sille, että lapselle ja aikuistuvalle nuorelle lukeminen tulee luontevaksi osaksi hänen ajankäyttöään.
Mitä sinä olet lukemassa nyt tai luit viimeksi? Hienoa, että luit keskittyneesti tämän tekstin loppuun asti!
Aila Oja
Ruoveden lukion
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Julkaistu 07.02.2018 11:30