Yhteistyöllä saa aikaan

Pöydälläni on valokuva, jossa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, arkkitehti ja kunnan tekninen johtaja tutkivat Palvelutalo Honkalan lopullisia piirustuksia. Vuosi on 1991.

Ajatus vanhusten palvelutalosta oli syttynyt Honkalakotiyhdistyksessä, neuvottelut kunnan ja rahoittajien kanssa aloitettu. Uskoivatkohan annelit, jalot, oivat ja raimot, miltä vanhusten palvelutalo näyttäisi kahdenkymmenen vuoden kuluttua?

Tuskinpa, mutta heillä oli unelma, jota kohden he ennakkoluulottomasti kulkivat.

Tänä vuonna Palvelutalo Honkalalle tulee täyteen kaksi vuosikymmentä. Nyt on aika kiittää ihmisiä, jotka ovat omalla esimerkillään, rohkeudellaan ja ennakkoluulottomuudellaan olleet kehittämässä toimintaa näiden vuosikymmenien aikana.

Tähän tärkeään joukkoon kuuluvat ensinnäkin Honkalakotiyhdistyksen uranuurtajat, jotka tekivät päätöksen rakentamisesta. Hyviä päätöksiä ovat tehneet yhdistyksen puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet, joilla on ollut yhteinen tahtotila Palvelutalon toiminnan kehittämiselle.

Oman osuutensa kokonaisuuteen tuovat asukkaat, asiakkaat ja omaiset. Kiitoksen ansaitsevat kuntasektorin hoitajat, jotka jaksavat ajatella asioita asiakasnäkökulmasta, kuntouttaa ja järjestää asukkaille mielekästä toimintaa.

Vapaaehtoiset, yksityiset henkilöt ja työyhteisöt ilahduttavat asukkaita monin eri tavoin. Pyyteettömän toimintanne avulla tuotte iloa ja naurua arkeen.

Kuntasektorien yhteistyöryhmien kanssa olen saanut kehittää uusia toimintamuotoja, suunnitella projekteja ja kehitellä yhteistyömalleja. Ryhmissä on väännetty ja välillä myös käännetty kivet ja kannot yhteisen linjan löytämiseksi.

Parhaimmat ideat ovat löytyneet, kun asiakastarpeet ovat olleet suurimmat ja talous tiukalla. Silloin yhteistyömme on päässyt oikeuksiinsa; on ideoitu Pois pyjamasta -projekti, kuntouttava päivätoiminta, kehitysvammaisten työ-, virkistys- ja asumistoiminta. Keinoina on käytetty niin pitkiä keskusteluja, tulevaisuusverstaita kuin laminoituja kehittämiskortteja.

Palvelutalo Honkalan lähiesimiehet ja henkilökunta! Työmoraalinne ja ammattitaitonne ansioista toiminta on saatu tähän pisteeseen, missä nyt olemme. Olette olleet valmiita mukautumaan, miettimään omia työtapojanne ja kehittämään toimintaa oman persoonanne kautta.

Erityinen kiitos vielä teille, jotka jaksatte etsiä virheitä ja ongelmia, nostatatte verenpainettani ja saatte kirkkaan punan kasvoilleni. Ilman teitä moni asia olisi jäänyt puolitiehen tai kehittämättä kokonaan. Teidän ansiostanne pysyn virkeänä, kehitän työtäni, enkä jää laakereilleni lepäämään.

Palvelutalo on aikansa lapsi ja näyttää nyt kaksikymppisenä asumiselta, tukipalveluilta ja kuntoutukselta. Tehtävämme on muuttua, mutta pitää Honkalan henkeä ja yhteistyömallia yllä seuraavat vuosikymmenet.

Kirjoittaja on Honkalan Palvelutalon toiminnanjohtaja

Julkaistu 12.11.2014 17:44