Metsästysseurat nykyaikaan

Metsästyskausi on kovaa vauhtia meneillään ja täydentyi juuri jäniksen, ja 10. syyskuuta metsäkanalintujen metsästyksellä. Hirvimiehet pukevat oranssit nuttunsa päälleen lokakuun toisena viikonloppuna.
Riistakannat ovat ilahduttavasti nousseet ja saalismääriä pystytään nostamaan. Valtiovalta on pidentänyt monien lajien metsästysaikoja ja pidensi niitä myös metsäkanalintujen osalta. Viime talvi ja kevät olivat kantojen elpymisen osalta tosi suotuisat kahden surkean vuoden jälkeen.
Samaan aikaan yhä useammassa metsästysseurassa tuskaillaan ukkoontumisongelman kanssa. Mikä oikein mättää? Miksi nuoret eivät riittävän aktiivisesti hakeudu tämän upean harrastuksen piiriin? Syypää olemme me itse. Päättävissä asemissa olevat papparaiset. Teemme harrastukseen tulokynnyksen omilla säännöillämme ja säätelyllämme EU:ta ja valtiovaltaakin vaikeammaksi, kun meidän päinvastoin tulisi alentaa kynnystä!

Meidän tulisi kunnioittaa valtiovallan sallimia metsästysaikoja, perustuvathan ne joka vuotisiin riistan kenttälaskentoihin. Nuoret etenkin haluaisivat useimmiten aloittaa metsästyksen pienriistan parissa ja kasvaa sitten hirvimiehiksi. Kennel- ja koiratoiminnalle on haitaksi metsäkanalintujen metsästyksen paikallinen säätely. Nykymenolla monet metsästysseurat voisivat huoletta muuttaa nimensä hirvimiehet ry:ksi.

Nuorten panosta kaivataan metsästysmajojen, eräkämppien, laavujen, ruokintapaikkojen ja jahtilavojen ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Metsästysmajojen kevättalkoisiin joudutaan nykyisellään välillä pakottamaan, kuten myös koiranäyttelyiden toimitsijatehtäviin.
Alalletulokynnystä tulee helpottaa myös taloudellisesti. Valtio alentanee nuorten riistanhoitomaksua. Seurojen pitäisi pudottaa liittymismaksun suuruutta ja alle 18 vuotiaan ei tarvitsisi maksaa vuosimaksua. Ja ala kaipaa erityisesti naismetsästäjiä. Kohdennetut tietoiskut ja tutustuttaminen olisivat tässä paikallaan.

Monipuolinen metsästys panee liikkumaan, kohentaa erä- ja selviytymistaitoja, pakottaa suunnistamaan ja mahdollistaa myös sienestyksen ja marjastuksen. Pelkästään tulentekotaito voi joissain oloissa pelastaa ihmishengen.
Jousimetsästys tulee sallia lain puitteissa, kauriiden metsästys tulee olla täysin vapaata itsenäistä metsästystä. Metsästysseurojen olisi syytä perustaa pienriistajaostot, nyt mennään hirvi- ja peuraporukoiden ehdoilla.
Eri alan nuorten kilpailujen palkintoskaalassa pitäisi olla erä- ja metsästysaiheisia palkintoja, olipa kyseessä pilkkikilpailu tai jopa e-sport tapahtuma. Myös pukin konttiin erähenkisiä lahjoja olisi hyvä ujuttaa.

Eräveljet. Metsästyksen tulee olla monipuolista eräilyä, ei pelkästään gps:ään tuijottelua hirvitorneissa.
Otetaanpa uusi alku seuraavan sukupolven rekrytoimiseksi tähän upeaan harrastukseen.

Julkaistu 05.09.2018 15:33