Lukio, yleissivistystä vai ei?

Lukiota pidetään hyvin yleissivistävänä kouluna, mutta silti mietimme, mitä siitä oikein jää käteen.

Lukiossa käydään kyllä läpi kaikkea tärkeää ja hyödyllistä, mitä jokaisen kuuluisi tietää historiastamme, uskonnoistamme sekä maailmastamme. Lisäksi se sisältää pakollisina kursseina myös sellaisia aiheita, kuten matematiikan derivaattoja, joita tavallisessa työelämässä tai muuten tulevaisuudessa ei monikaan tule ikinä tarvitsemaan.

Epäolennaisten asioiden ohella menevät monilta ohi myös tärkeät yleisivistävät asiat, kuten meidän historiamme. Moni saattaa lukea alueen vain koetta varten ja sen jälkeen unohtaa kaiken. Mitä järkeä on siis kutsua lukiota yleissivistäväksi osaksi elämää, jolleivat opiskelijat itse näe sitä sellaisena tai käytä aikaansa asioiden miettimiseen kunnolla.

Nuoria käsketään valitsemaan oma alansa ja keskittymään siihen. Samalla heille voisi antaa myös mahdollisuuden valita itselleen tärkeän kurssikokoelman, josta olisi hyötyä koko loppuelämäksi. Tottakai lisänä voi olla myös yleissivistäviä kursseja, mutta niitäkin kohtuudella.
Pakolliset kurssit ovat ehkä myös hieman väärä termi monen opiskelijan mielessä, koska he siten pitävät niitä pakkopullana. Esimerkiksi puhuttaessa pakollisesta psykologian kurssista ei monellekaan tule mieleen, että se voisi antaa yleissivistyksellisiä ohjeita elämälle.

En kaikella tällä kuitenkaan halua antaa sellaista mielikuvaa, että jokainen opiskelija lukiossamme ajattelisi näin. Itse pidän myös pakollisia kursseja tärkeinä ja olen sitä mieltä, että myös niistä jää jokaisen mieleen jotain sivistävää.

Lukion idea yleissivistävänä osana opiskelua ei ole siis kokonaan kadonnut, mutta yleissivistyksen ohelle on kehittynyt paljon uusia ja monimutkaisempia opetettavia asioita, jotka eivät enää yleissivistykseen kuulu.

Tämän vuoksi lukiota olisikin mielestäni parempi kutsua yleissivistäväksi sekä korkeatasoisiin jatko-opintoihin valmistavaksi opiskeluvaiheeksi, sillä se on sitä nykyään paremmin kuvaava termi.

Kirjoittaja on lukion oppilaskunnan puheenjohtaja

Julkaistu 12.02.2015 15:40