Maakuntakaava 2040 – missä Ruovesi?

Tulevaisuuden pohdiskelu on osa jokapäiväistä elämäämme. Mietimme, mitä huomenna ruoaksi, minne mennä opiskelemaan, kuinka minun käy vanhana, miten voisin ilahduttaa ystävääni ja monia muita elämälle merkittäviä asioita. Ihminen rakentaakin elämäänsä tulevaisuudelle.

Yhteiskunta toimii samalla tavalla. Meitä ohjataan tulevaisuuteen säätämällä lakeja ja säännöksiä. Mihin me tulevaisuudessa päädymme, sitä ei kukaan tiedä. Päästäksemme oikean suuntaan on meidän tiedettävä, mihin seuraava askel johtaa.

Yksi askel, jota meille pirkanmaalaisille parhaillaan rakennetaan, on Pirkanmaan Maakuntakaava 2040. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi luonnoksen maanantaina. Nyt on kuntalaisten aika käsitellä ehdotus. On aika varmistaa askeleemme suunta.

Kaavatyö aloitettiin 2012 alussa. Työ tähän hetkeen on ollut mittava, osallistujina kaikki Pirkanmaan kunnat ja ely-keskus, kymmeniä erilaisia selvityksiä, satoja hankekokouksia. Työhön on osallistunut useita asiantuntijoita. Kuntamme kannalta selvityksiä on tehty puuterminaaleista, pohjavesivaroista, kulttuurimaisemista, ampumaradoista ja monista muista. Itse olen osallistunut vähintään kahteenkymmeneen eri tilaisuuteen ja saanut myös vaikuttaa.

Kaavassa tarkastellaan Tampereen ydinseutua ja maakunnan muita alueita aluekehityksen näkökulmasta. Meidän alueemme on Pohjois-Pirkanmaa, johon kuulumme yhdessä Virtain, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Olemme selkeästi maaseutualuetta. Kehityksemme kaavassa nojautuu olemassa oleviin elementteihin. Merkittävintä meidän osaltamme on liikennöinnin sujuvuus. Valtatie 66 onkin merkitty kaavaan liikenteen laatukäytävänä. Tulevaisuuttamme ammennamme biotalouden elinkeinoista.

Kaava on minusta onnistunut. Liitto on huolehtinut tasa-arvoisesti kaikkien kuntien tärkeinä pitämistä arvoista. Työn merkitys on laaja. Se vaikuttaa tulevaisuutemme sosiaaliseen hyvinvointiin, elämisen laatuun, yksilöön ja yhteisöihin.

Ensi viikolla maakuntakaavan luonnos esitetään kaikille Pirkanmaan valtuutetuille ja kunnanjohtajille. Tilaisuudessa kannattaa kuunnelle myös muiden mielipiteitä.
Maaliskuussa Pirkanmaan liiton väki tulee Honkala-talolle kertomaan kaavasta kuntalaisille.

Maakuntakaavassa paikkaamme on arvostettu ja oleelliset kuntamme kannalta tärkeä elementit on huomioitu. Olemme Ruovesi nyt ja myös vuonna 2040.

Julkaistu 18.02.2015 12:40