Opetussuunnitelmat uudistuvat

Kunnissa ja kouluissa tehdään kautta Suomenmaan kuumeisesti uusia opetussuunnitelmia. Ne otetaan käyttöön 1.–6. vuosiluokkien osalta syyslukukauden alussa vuonna 2016. Tätä ennen sivistyslautakunnan on ne hyväksyttävä. Seiskaluokan uudet opsit otetaan käyttöön syksyllä 2017, kahdeksannen luokan syksyllä 2018 ja lopulta yhdeksännen luokan uudet opsit otetaan käyttöön syyslukukaudella 2019. Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön myös syksyllä 2016. Eli työtä riittää useiksi vuosiksi eteenpäin.

Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin, joka on 463-sivuinen normi. Tämä tarkoittaa, että kaikkien kuntien ja kaupunkien opetuksen järjestäjinä on noudettava sitä. Mutta näiden lisäksi tai "päälle" kunnissa on kirjattava ylös paikallisesti päätettävät asiat.

Ruovedellä tehdään kouluille yksi yhteinen opetussuunnitelma ja koulukohtaisissa työsuunnitelmissa, opetussuunnitelmaan perustuvissa suunnitelmissa, sitten tarkennetaan kunkin koulun omat painotukset. Nämä "ops pesut" koulut laativat vuosittain. Koko opetussuunnitelmatyötä ohjaa rehtoreista ja opettajista koostuva ohjausryhmä. Valmistavan opetuksen opettajat päivittävät omia opetussuunnitelmiaan.

Työ on mittava, ja kaikki opettajat onkin valjastettu tekemään tätä merkittävää työtä. On tärkeää, että opettajat saavat äänensä kuuluviin ops-työssä ja sitä kautta sitoutuvat myös noudattamaan sitä arjen työssään. Opetussuunnitelma on koulun tärkein toimintaa ohjaava asiakirja.

Koulun arvopohja, toimintakulttuuri ja oppimiskäsitys ovat keskeisiä koko opetusta määrittäviä perusperiaatteita. Näistä käydään opettajien kanssa runsaasti keskusteluja ja määritellään ruovesiläiset yhteiset periaatteet, jotka näyttäytyvät yhtenäisinä kaikkien koulujen arjessa.

Kun opettajien näkemys näistä keskeisistä periaatteista on saatu puristettua kasaan, on aika tammi-helmikuussa esitellä niitä ja keskustella niistä oppilaiden ja huoltajien kanssa. On tärkeää, että myös he saavat sanoa painavan sanansa siitä, millaisin periaattein koulua käydään ja miten ihmisyyttä tulevaisuudessa Ruoveden kouluissa rakennetaan.

Tulevaisuuden koulun merkittävä tehtävä on antaa lapsille ja nuorille juuret ja siivet. Juuret, jotka kiinnittävät heidät suomalaiseen ja paikalliseen kulttuuriperimään ja toisaalta siivet, jotka nostavat heidät maailmankansalaisiksi ja antavat heille tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kestävän kehityksen periaatteet, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ohjaavat opetusta yhä vahvemmin. Ilmiöpohjainen oppiminen, tekemällä oppiminen ja yhteistyötaidot tulevat korostumaan myös Ruoveden opetussuunnitelmissa.

Julkaistu 11.11.2015 14:35