Työtä tekeville, apua tarvitseville

Ruovedelle on asettunut yli 300 eri-ikäistä turvapaikanhakijaa asumaan kuka pidemmäksi, kuka lyhyemmäksi ajaksi. Perheissä elämä alkaa asettua uomiinsa, peruskouluikäiset lapset ovat aloittaneet koulunsa ja vanhemmillekin oppilaille on löytymässä yläkoulun ja lukion tunneilta tutustumismahdollisuuksia ikätovereihin.

Abit näyttävät yhteistyönmallia meille aikuisille! Naisvoimistelijat ovat Pekkalan koululla ottaneet ryhmiin äitejä ja miehille on alkamassa myös aikuisten sählyryhmä. Visuvedellä käsityöryhmä on koonnut kosolti osanottajia. Terhokerho kokoaa väkeä toimimana yhdessä. Lämmin kiitos kaikille paikallisille, jotka olette mahdollistaneet tämän!

Vieraillessani vastaanottokeskuksessa palaveeraamassa henkilökunnan kanssa, viesti on aina sama; turvapaikanhakija-aikuiset kaipaavat täälläkin mielekästä tekemistä, työtä ja osallistumista ruoveteläiseen arkeen.

Maaseutukuntien väestö ikääntyy ja ihmisiä siirtyy enemmän eläkkeelle kuin tulee työmarkkinoille. Tämä on huolestuttava tosiasia kaikkialla maassamme. Lakisääteiset palvelut on kunnissa kuitenkin pystyttävä tuottamaan myös tulevaisuudessa.  Siksi uskon vahvasti, että maahanmuuttajat ovat meidän suuri mahdollisuutemme.

Me tarvitsemme Ruovedelle uusia kuntalaisia, uusi työtä tekeviä käsiä, yrittäjiä ja veronmaksajia. Selvää on, että mitä nopeammin turvapaikanhakijat tutustuvat paikalliseen arkielämään, oppivat tuntemaan meidän tapamme toimia ja ajatella, kokevat yhteenkuuluvuutta kanssamme ja turvaa, sitä varmemmin he myös jäävät Ruovedelle senkin jälkeen, kun ovat saaneet myönteisen maahanmuuttopäätöksen.

Turvapaikanhakijoiden joukossa Ruovedellä on muun muassa jalkapallovalmentajia, taloustieteilijöitä, logistiikka-alan osaajia, opettajia, yrittäjiä, rakennusalan työntekijöitä, autonkuljettajia, ravintola-alan ihmisiä, valokuvaajia, mekaanikkoja, partureita ja kampaajia. He haluaisivat tehdä työtä vaikka talkooperiaatteella. Tätä kautta sopeutuminen ja uuden sisällön saaminen elämään helpottuisi ja löytyisi uusia ihmissuhteita ja tuttavuuksia. Merkitys elämälle yleensä.

He tulisivat mielellään tekemään muutaman tunnin päivässä tarpeellista työtä, mitä tarjolla olisi. Kuppi kahvia, keittolautanen tai muu ja suomenkielen keskustelukumppani riittäisi palkaksi, kunhan elämälle löytyisi merkitys ja rytmi. He haluaisivat myös oppia suomalaisen työn taitoja. Metsätaloutta, maataloutta, maatilamatkailuun liittyviä tehtäviä ja niin edelleen.

Meillä on kunnassa paljon yksinäisiä ikäihmisiä, jotka tarvitsisivat apuja milloin lumenluonnissa, milloin puunhakkuussa tai lehtien haravoinnissa. Sähkökatkojen aiheuttamista pulmista puhumattakaan. Laitoksissa on vanhuksia, jotka voisivat päästä ulos saattajan kanssa tai jotka tarvitsisivat apua vaikkapa ruokailussa. Nyt kun meillä on kunnassa ihmisiä, jotka olisivat halukkaita auttamaan, miksi emme saattaisi kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan toisiaan?

Tämä asia ei ole ydinfysiikkaa tai rakettitiedettä. Se vaatii vain luottamusta ihmisten kesken, uskoa toinen toisiimme ja luottamusta siihen, että me kaikki voimme elää yhdessä Ruovedellä. Tarjolla oleva apu on puhelinsoiton päässä vastaanottokeskukseen. Tutun laulun sanoin: Miks et sä soita?

Kirjoittaja on Ruoveden kunnan sivistystoimenjohtaja 

Julkaistu 16.12.2015 17:01