Maisema jäi valmistelun varjoon

Ruoveden kunta antoi maaliskuun lopulla ympäristöministeriölle lausunnon, jonka mukaan Ruoveden reittiä ei tule liittää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon.

Ministeriön virkamiehet käyvät parhaillaan läpi palautetta, joka maisema-alueista kertyi lausuntokierroksella. Ruoveden ohella ehdotus uusista maisema-alueista ja entisten laajennuksista herätti kritiikkiä muun muassa Savonlinnassa, Nilsiällä ja Parikkalassa.

Ministeriön tavoite on saada maisema-alueista aikaan esitys valtioneuvostolle tämän vuoden aikana. Toisaalta mahdolliset merkittävät muutokset nykyiseen ehdotukseen saattavat ministeriön mukaan johtaa vielä uuteen kuulemiskierrokseen.

Lausuntojen vaikutus lopputulokseen jää nähtäväksi. Samoin se, millainen painoarvo on kunnan kannalla valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, jolle on jo nimessään annettu paikallista tasoa suurempi merkitys.

Todennäköisintä lienee, että esitys viedään läpi pienin paikallisin korjauksin. Tilanne olisi surkuhupaisa ja harmillinen, sillä kotikunnan kauniit järvimaisemat ovat tärkeitä monille ruovesiläisille. Harva kai niitä ei halua säilyttää.

Reitti rantoineen, saarineen ja salmineen on ollut elävä osa kuntaa jo vuosisatojen ajan. Huolimatta äkillisesti havaitusta valtakunnallisesta merkityksestä, Ruoveden rajojen sisältä löytynee silti enemmistö niistä, joille reitillä on myös pelkkää ulkoasun ihastelua syvempi merkitys. Monet haluavat säilyttää myös sen.

Kukaan ei kuitenkaan ole edelleenkään kertonut suoraan, onko maisema-alueissa kyse suojelun tiukentamisesta vai ei. Vastausta kysymykseen ei taida edes olla.

Mikäli tarkoitus todella on vain tarjota vapaaehtoista opastusta kauniiden maisemien säilyttämiseksi, inventointihanke esityksineen on äärimmäisen huonosti valmisteltu ja toteutettu.

Maisemista olisi pitänyt puhua faktat edellä jo valmisteluvaiheessa. Kulttuurihistoriallisten viittausten sijaan liikkeelle olisi ollut syytä lähteä esimerkiksi maisemamerkinnän vaikutuksista maankäyttöön nyt ja etenkin tulevaisuudessa.

Elleivät faktat ole tiedossa ministeriössäkään, linjaukset olisi pitänyt miettiä selväksi ennen inventointiin ryhtymistä. Olisi voinut olla myös suotavaa odottaa, että meneillään oleva Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden uudistus valmistuu.

Puolittainen ja salamyhkäiseltä vaikuttava valmistelu ei ole omiaan parantamaan ympäristöasioiden arvostusta – sen ainakin saattaa sanoa varmasti. Samoin sen, että tälläkin kertaa itse asia eli arvokkaat maisemat jäivät jonnekin taka-alalle keskustelussa.

Julkaistu 11.05.2016 06:00