Kirjoittanut Terhi Kääriäinen

Ideat Runebergin puistoksi koottu

Suunnitelma. Ideat Ritoniemen kivinavetan taakse tulevasta uudesta puistosta on nyt koottu yhteen.
Kunnan kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä kertoo, että työnimellä Runebergin puisto kulkevasta alueesta tuli ehdotuksia muutamilta kymmeniltä henkilöiltä.

Niissä on yhteistä se, että puistosta ei haluta liian modernia, vaan perinnettä toivotaan vaalittavan muun muassa kasvivalikoimassa.
– Kyllä näistä ehdotuksista saa hyvän puiston, Mäkelä uskoo.

Lue lisää...

Kirjoittanut Irina Tuomainen

Rakastu kylääsi uudelleen

Kylät. Ruoveden kyläyhdistyksillä on mahdollisuus tehdä tai päivittää kyläsuunnitelmansa saaden siihen apua Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieheltä Marja Vehnämaalta. Hänen asiantuntija-apunsa mahdollistaa Valovoimaa Ruovedelle -hanke.

Lue lisää...

Kirjoittanut Terhi Kääriäinen

Hirvenmetsästys alkoi lauantaina

Visuvedellä osallistuttiin hirvijahtiin sunnuntaina koko perheen voimin. Saaliiksi Visuveden hirvimiehet saivat nelipiikkisen sonnin, jota videolla vedetään yhteistuumin auton lavalle.

Lue  lisää 17.10. lehdestä.

Kirjoittanut Anu Kuivasmäki

Aluehallintovirasto esittää: Ylä-Pirkanmaan kunnat samaan sote-yhteistoiminta-alueeseen

Sote. Ruoveden ja Virtain yhteistoiminta-alueen nykyisen mallin haavoittuvuuden vuoksi aluehallintovirasto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kaikkien Ylä-Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen saatetaan jo ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa puitelain edellyttämälle tasolle, liittämällä ne sellaiseen yhteistoiminta-alueeseen, jonka väestöpohja uudessa palvelukokonaisuudessa on riittävä. Näin toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lue lisää...

Kirjoittanut Terhi Kääriäinen

Tarkkaa selkoa sote-taloudesta

Perusturvalautakunta. Sote-pallo Ruovettä kiinnostavista kysymyksistä heitettiin takaisin perusturvalautakuntaan 2. lokakuuta

Lautakunnan varapuheenjohtaja Paula Rinki sanoo, että kysymyksiä ei käsitelty kokouksessa eikä lautakunta allekirjoittanut vastauksia. Lautakunta ainoastaan toimitti vastaukset edelleen Ruoveden kunnanhallituksen tarkasteluun.

Lue lisää...